İletişim

İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Serkan Akgöz

Editör
Ömer Göksoy

Yayın Türü
Aylık Yerel Süreli

Adres / Address
Osmanağa Mah. Üzerlik Sok. Nu : 7 – Daire : 21
Pk. 34714 – Kadıköy / İstanbul

E-Posta / E-Mail
bilgi@kavgamiz.com

Servis Sağlayıcı / Hosting
kavgamiz.com kendi bulut sunucusu üzerinden hizmet vermektedir.

Yazılım ve Sistem Yönetimi / Software and System Managment
Wordpress Sistemi üzerine hazırlanmıştır.

Kavgamız, Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir.