Dünden Sesler

Atsız’ın Bilinmeyen Bir Yazısı : On Beşinci Asra Aid Bir Türkü

0
On beşinci asırdan kalan halk edebiyatı örnekleri yok gibidir. Bunun için, ancak bir beyti malûm olan eski bir türküyü burada zikredeceğim. Bu beyit Giesenin 1922 de neşrettiği anonim «Tevarih-i al i Osman» metninin altmış...

Atsız’ın Bilinmeyen Bir Yazısı – Birlik ve Disiplin

0
Birliğin kuvvet doğurduğu hakikatı üzerinde hiçbir fikir ihtilâfı yoktur. Bu hakikati, birçok milletlerde hikâyelere, fıkralara, vecizelere, atasözlerine konu olmuştur. Az kuvvetle çok iş yapmak gerektiği zaman başvurulacak biricik yol birliktir. «Birlik» , muhtelif enerjilerin birbiri...

Sayılarımız

Bizden Haberler

Erk Yurtsever Armağan Kitabı | Yazı Çağrısı

0
3 Ocak 2017’de uçmağa varan büyüğümüz Erk Yurtsever için bir armağan kitabı hazırlamayı tasarlıyoruz....

Orkun'da Çok Okunanlar