Ana Sayfa 1998-2012 “Kürt sorunu” ne demek?

“Kürt sorunu” ne demek?

Artık açıkça ileri sürülen teklif şudur; “Kürt sorununa ‘demokratik cumhuriyet’ içinde çözüm aramak”. Buradaki ‘demokratik çözüm’ sözünü açınca şunları karşımızda buluyoruz:

- Reklam -

1.Yeniden bir anayasa yazılması, bu anayasada Türkiye’nin iki kurucu milletten, yani Türklerden ve Kürtlerden meydana geldi ğinin kabulü

2. Kürtlere özel olmak üzere, anayasal ve yasal yeni haklar verilmesi,

3. İlkokuldan üniversiteye kadar bütün eğitim kurumlarında Kürtçe eğitim,

4. Türkiye Cumhuriyeti, Kürtlere karşı bugüne kadar çok haksızlık yapmıştır. Bunlar için özür dilenmesi ve tazminat verilmesi.

5. Şartsız genel af çıkarılması, bu affa Öcalan’ın da dahil edilmesi ve affa girenlerin haklarının iadesi

Bundan sonrası bağımsızlık, yani ayrı devlet ve Türkiye’nin parçalanması.

- Reklam -

“Kürt sorunu”ndan PKK yandaşlarının anladığı bu. Bir kısım çevrelerin “Kürt sorunu”nun kabulü için diretmeleri, aslında .yukarda sayılanların hayata geçirilmesi taleplerine dayanıyor. Bu sorunun kabulü demek, Türkiye Cumhuriyeti topraklarının bölünmesi demek.

“Kürt sorunu” deyiminin üzerinde böyle bir mutabakat sağlanmadıktan sonra, atılacak her adım bizi hiç de arzu edilmeyen noktalara doğru götürecektir.

 

Orkun'dan Seçmeler

- Reklam -