Seyâhat Üzerine

Türkçemize Arapça’dan gelen seyâhat kelimesinin aslı siyâhatdir. Günümüzde, seyâhat, kelimesinin yerine gezi ...

Çok Okunanlar

Az bilinen çok değerli bir ağaç: Pavlonya

Bir fikir ve düşünce dergisi olan ORKUN’un temel amacı, vatan dediğimiz topraklara sahip çıkmaktır. Milletimizin; millî ve mânevî değerlerini koruyarak ve geliştirerek bu topraklar...

Osmanlı Devleti’nde Azınlıklar

Bilindiği gibi Osmanlı, bir cihan devletidir. Bu sebeple yönetimi altında pek çok milletten insan vardı. Fakat Osmanlı Devleti’nde insanların milliyetlerine göre ayırım yapılmazdı. İnsanlarla...

Kürtlerin kökeni nedir?

Kürtler aslen Farsların dağlı bir kolu olup Araplarla aşırı derecede karışma sonucu Semitikleşmişlerdir. Bugün Kürtler ırkî mânâda Sami kavimlerinin özelliklerini daha fazla yansıtmaktadırlar. Hiçbir...

Buryatlar Türk mü, Moğol mu?

Buryatlar yoğun olarak Rusya Federasyonu'na bağlı Buryat Cumhuriyeti, Aga Buryat ile Üst Orta Buryat Ulusal Okruglar, Moğolistan ve Çin'de yaşarlar. Toplam nüfusları 400 bin...

Tuva Türkçesi

TUVA dili, Tuva Muhtar Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nde yaşayan halkın dilidir. Bu dil, yazısı yeni olan dillerdendir. Tuva edebî dilinde tahsil yapılmaya 1930 yılında başlanmıştır....

Zaferler Ayı

1389 yılında vukû bulan ve Birinci Murâd'ın (Hüdâvendigâr) galebesi ve şahâdetiyle sonuçlanan ...

Yetmiş beş yıllık Orkun serüveni

Orkun, yüzüncü sayısına ulaştı. Bu, düşünce dergiciliğinde büyük bir başarıdır. Çünkü bu tür dergilerin uzun süre yaşamaları bir mucizedir. Belli bir düşünceyi ve ülküyü...

Atsız Beğ’in Kimliği

Hürriyet Gazetesi'nin 20 Mart 2000 târîhli sayısında Bay Yener Süsoy'un Türkiye'nin ilk ...

İlgi Çekenler

1944 Irkçılık-Turancılık Davası

Orhan Şaik Gökyay’ın savunması (1) “Darağacına çeksen de/san…

1944 Türkçülük Dâvasında, Orhan Şaik Gökyay’ınkendi el yazısı ile hazırladığı savunma (1)“DARAĞACINA ...

Atsız’ın Savunması (3)

Millet fertleri...

Atsız’ın Savunması

1944 TÜRKÇÜLÜK DÂVÂSINDA KENDİ EL YAZISI İLEATSIZ’IN SAVUNMASIAtsız’ın 1944 Türkçülük dâvasında, kendi ...

Atsız’ın Savunması (4)

ONUN manzume kitabından sırf Atatürk ve İnönü adlarını /27/çıkardığım hakkındaki sözlerinin bir ...

Türkistan Ekonomi Birliği

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in bildirisi heyecan verici idi. 18 Şubat 2005 târihli bildiride: “Önümüzde iki seçenek var:...

Atsız

Düşün ve Unutma: Çinli Prensesin Oyunu

603-609 yılları arasında Gök Türk kağanı olan Türe Kağan’ın İçing adında Çinli ...

Atsız’ın Ölümü Üzerine Ne Demişlerdi?

Nihal Atsız Bey hem ilim hayatımızın, edebiyat ve tarih sahasında değerli bir uzmanı, hem de kuvvetli millî romanları ile çok değerli eserler vermiş bir...

Türk Tarihinde Yabancıkanlıların İhanet Serisi: Yedinci İhan…

Gök Türk Kağanı Türgiş Şipi Kağan (609-619) ın Çinli zevcesi İçing Katun’un ...

Çizerek kanımızla öz yurdun haritasını,
Dindirdik memleketin yıllar süren yasını.

Son Yazılar

ALTIN BOZKURT ÖDÜLÜ

Yazı kurulumuz, okurlarımızdan gelen teklif ve tavsiyeleri de değerlendirerek, 1999 yılı Altın Bozkurt...

Orkun’a Gelenler

ÖZE VE SÖZE BAĞLI OLANLARDevletim, milletim senin sevdalınım diyenler özüne bağlı kalmak zorundadırlar....

Atsız’dan Seçmeler :Kim Millî Kahramandır?

Kahramanlar tarihin her çağında saygı görmüş; her zaman her yerde kahramanlar yetişmiştir. Kahramanlık...

Tarih Boyunca Türkçülük -Dilde Türk Birliği

Osmanlıca ve Çağatayca deyimlerini reddederek, dilimizin geniş bir coğrafyaya yayılmış tek bir dil...