Olumsuzluklar Yenildi, Türk Kurultayı Yapıldı

Orkun
Devlet Bakanı A. Halûk Çay, koltuğunu kaybetme bahasına 9. Kurultayı gerçekleştirdi

OLUMSUZLUKLAR YENİLDİ TÜRK KURULTAYI YAPILDI

11Birincisi merhum Alparslan Türkeş Bey'in girişimleri ile 1993 yılında Antalya'da toplanan "TÜRK DEVLETLERİ DOSTLUK VE İŞBİRLİĞİ" kurultayının dokuzuncusu İstanbul'da yapıldı.

Daha önce yapılanlara göre oldukça sönük geçen kurultaya, Türkiye'den Prof. Dr. Abdülhalûk Çay dışında bakan katılmazken, iktidar ve muhalefet partilerinin liderlerinin hiç birinin gelmeyişi dikkat çekti.

Kurultaya Azerbaycan, Kırgızistan, Türkmenistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Tataristan, Başku rdistan, Makedonya Türk Demokratik Partisi, Kosova Türk Demokratik Partisi, Gagauzlar, Kırım temsilcileri katıldılar.

Kurultay, divan üyelerinin yerlerini almasından sonra İstiklâl Marşı'nın söylenmesiyle başladı. Divanın başkanı Abdülhalûk Çay'ın kısa açış konuşmasından sonra halk oyunu ekiplerinin gösterisi yapıldı. Ardından hep beraber söylenen 10. Yıl Marşı'ndan sonra, eski Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel söz aldı. Birlik, beraberlik, dostluk ve işbirliği mesajları sunan Demirel "Türk Devletlerinin işbirliğinden hiç kimse korkmamalıdır. aksine memnun olmalıdır. Çünkü buradan herkese dostluk ve kardeşlik elini uzatıyoruz" dedi. Süleyman Demirel'den sonra konuşan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Rauf Denktaş, Kıbrıs meselesini ana hatlarıyla ortaya koyduktan sonra, bu konuda haklı olduklarını ve haklarını tüm dünyaya karşı sonuna kadar koruyacaklarını söyledi. Daha sonra kurultaya temsilci gönderen Türk ülkelerinin (Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan ve Türkmenistan) temsilcileri konuşmalarını yaptılar.

Öğleden sonraki oturumda ise otonom cumhuriyetlerin ve azınlık olarak yaşayan Türklerin temsilcilerinin konuşmalarının yapılmasıyla ilk günkü çalışmalar sona erdi.

İkinci gün çalışmalar komisyonlar şeklinde sürdürüldü. Kültür, tarih, dil, siyaset, çevre, ekonomi komisyonları ayrı ayrı çalışarak, meselelerin çözümlerine katkıda bulanacak öneriler hazırladılar. Yapılan, yapılacak çalışmalar, kurultay bildirgesinde yer almak üzere divan başkanlığına sunuldu.

Üçüncü gün komisyon raporları genel kurulda müzakere edildi. Son şekli verilen raporlar kurultay sonuç bildirgesine girecek şekle getirildi. Sonuç bildirgesini hazırlayacak komisyonun seçiminden sonra çalışmalara iki saat ara verildi.

Daha sonra yeniden toplanan genel kurulda, sonuç bildirgesi okunarak kabul edildi. Bir dahaki yıl yeniden toplanmak üzere kurultay, folklor gösterileri arasında sona erdi.