Ana Sayfa 1998-2012 Yeni Yayınlar: DEVLET

Yeni Yayınlar: DEVLET

Bu yılın başında yayınlanan “Devlet” kitabının iç kapaktaki asıl adı “Millî Devlet Üzerine Düşünceler”. !9 Mayıs Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Kenan Erzurumlu tarafından kaleme alınan eser iki bölümden oluşuyor. Birinci bölümde Türk kimliği, Türk milliyetçiliğinin günümüzdeki meseleleri, Türk tarihinde devlet idaresi-seçkinler ilişkileri, 20. Yüzyılda devlet yapılanmasında değişiklikler ve millî seçkinlere etkileri, küreselleşme veya kültür emperyalizmi, postmodern imparat torluklar, değişen dünya ve Türkiye, masonluk, bir sivil toplum lideri: Fethullah Gülen, Türk Ocakları, ahilik, Encümen-i Dâniş gibi konulara yer veriliyor.

- Reklam -

Eserin ikinci bölümünde ise şu konular yer alıyor: Cumhuriyet döneminde Türk Silahlı Kuvvetleri, NATO’nun TSK üzerine etkileri, 1980 sonrası TSK, dış işleri, istihbarat, azınlıklar sorunu, Türkiye’deki Kürt aşiretleri ve kökenleri, Arnavutlar, Boşnaklar.

Türk milliyetçiliğinin günümüzdeki seçkin isimlerinden biri olan Kenan Erzurumlu “Takdim” yazısında şöyle diyor;

“Yıllardan beri kendimizi bütün eğitim seviyelerinde Orta Asya’dan gelen bir ecdadın torunları olarak öğrendik.

Biz kültür milliyetçisiyiz, vatanımızın mensuplarının bir ecdattan geldiği inancını temel mefkûre olarak alan insanlarız. Bin yıl önce Türkistan’dan gelen bir ecdadın torunları,. olduğumuza inanıyoruz. Hani deseniz ki, üç-dört nesilden yukarı ecdadınızı bilir misiniz? Bilmeye gerek yok, ama ben o ecdadın torunu olduğuma inanıyorum ya, mühim nokta budur. ‘Mozaik’ lâfı, milletimin mensuplar için hakarettir.”

“Devlet” kitabı, son dönemde üzerinde çok konuşulan, çok da sulandırılan “devlet” kavramının Türkçü görüşle araştırılıp incelenmesidir. Bu bakımdan önemi ve kıymeti büyüktür.

Böyle bir eseri bizlere kazandırdığı için Prof. Erzurumlu’yu kutlamak gerekir. O, seçkin bir tıp mensubu olmanın yanı sıra bu eseriyle değerli bir fikir adamı olduğunu da göstermiştir.

- Reklam -

Bilgeoğuz Yayınları, 0212 5273365

 

Orkun'dan Seçmeler

Bozkurt

“Dâimî Tasfiye Hâli”

- Reklam -