Ana Sayfa 1998-2012 Yeni Bir Başlangıç

Yeni Bir Başlangıç

Orkun’un yayınına ara verilmesi kararının üzüntüsü içinde iken ‘yeni bir başlangıç’ı müjdeleyen haber geldi: Dergi bundan böyle ‘elektronik’ ortamda yayınlanacaktı. Ulaşılan teknik imkânların son verimlerinden biri olan elektronik yayıncılık benim bir türlü benimseyemediğim bir olgu. E-mektuplara, e-sitelere bir türlü alışamadım. Onlarla olan mecburî ilişkilerimi oğlumun yardımı ile sürdürebiliyorum. Bilgisayarı da yazı makinesi olarak kullanıyorum; başka kolaylıklarından yeterince yararlanamıyorum.

- Reklam -

Kuşkusuz bu yetmiş beş yıllık hayatımda hep kâğıt ile haşır-neşi r olmamdan kaynaklanan bir durum. Ayrıca kitabın, derginin, gazetenin okunma kolaylığını, onlar için ek donanımlara ihtiyaç olmamasını, istenilen zamanda, istenilen yerde ve her türlü şartlar altında okunabilme üstünlüklerini de gözden uzak tutmamak gerekiyor. Fakat kâğıda basılı düşünce ürünlerinden ayrılamayışımızın asıl sebebi, galiba, alışkanlıklarımızdan kolay kurtulamayışımız.

Öte yandan bir ülküye bağlanmış ve inanmış, kendisini o ülküye yeni insanlar kazandırmaya adamış kişilerin bilgi, görüş ve düşüncelerini yaymak için her türlü yayın araçlarından yararlanması da tabiîdir. Bu göz önüne alınarak, klâsik yollarla yayın yapabilme imkânı yoksa veya ortadan kalkmışsa alışılmamış, yeni erişim yolları denenebilir. Sanırım, Türkçülük ülküsünün güçlü, düzeyli yayın organı Orkun, şimdi bunu denemektedir. Yani ‘Orkun süreci’ne bir “e-Orkun” halkası eklenmektedir.

Karşı karşıya bulunduğu tehlike ve kuşatmaları aziz milletimize anlatıp onlara karşı olan tavır ve duruşunu korumasını sağlamak için milletini ve vatanını seven herkese görev düşüyor. Orkun da bu görevi seve seve yapan gönüllü, olaylara serin kanlı yaklaşımı ile takdir toplayan, ciddî bir yayın organı. Onun yayın hayatında yeniden yer alması bu bakımdan çok önemli.

Derginin elektronik ortamda yayınlanmağa başlaması belki bazı okuyucularından uzak kalmasına sebep olacak. Onların hepsinin sanal ağ imkânlarına sahip bulunamayacağı açık. Öte yandan, sanal ağ sayesinde o, dünyanın her yerindeki Türkler tarafından okunabilecek; yeni okuyucular kazanabilecek. Benim gibi kâğıttan okuma alışkanlığı olanlar da, sanal ağdaki sayfaları kâğıda aktarabilecek veya aktartabilecekler!

Bu yayın döneminde Orkun’a başarılar dilerim.

 

- Reklam -
- Reklam -

Orkun'dan Seçmeler

- Reklam -