Ana Sayfa Yazılar Yahyâ Bâlî

Yahyâ Bâlî yazıları

BENLİK ÖRSÜNDE DÖVÜLEN TEVÂZÛ MÂDENİ

“Kanije” kelimesi, dilimizde taşımaktan ve telâffuz etmekten bir îmân hazzı, lezzeti aldığımız ...

EL KAVSÜ’L- HADÎD

Türk kültür târihinde çok kuvvetli bir “demir” motifi vardır. Eski Türkçede “temir” ...

SU UYKUSU

Osmanlı târihinin fecrinde, müstakbel bereketi ve o bereketin beslediği haşmeti hazırlayan bir ...

TÜRKLÜK BESTESİ

Târihçi, kültür araştırıcısı ve etimologlar, “Türk” kelimesine, müsbet görünüşlü mânâlar vermişlerdir. “Güçlü, ...

BEYAZ TAHT ŞEHRİ

Osmanlı’nın Macaristan hikâyesi, iki ayrı “Belgrad”dan bahseder. Aslında, bunlardan biri büyük, diğeri ...

KOCA TÜRK’ÜN ŞECAATİ

“Eğer maksûd eserse, mısrâ-i berceste kâfidir.” “Turfa dükkân-ı hikemdir bu kühen-tâk-ı felek ...

BOL ÂFERİNLİ TAVSİYE MEKTUBU

1467- 1470 yılları arasında, babasının Sancak Beyliği yaptığı Amasya’da doğan ve 13 ...

GÜFTEDEN BESTEYE

Geleceğe âit nice hayâl ve tasavvurumuzun “taht”ında oturan “murâd”, aynı zamanda, kavuşulduğunda ...

ÂBÂD OLA!

Nâmık Kemâl’in “Vatan Yâhut Silistre” piyesinin adı, fevkalâde bir “vatan” târifidir: “Silistre, ...

TAPU-KADASTRO SÜVÂRİSİ

Târihe mal olmuş bâzı şahsiyetler, milletlerinin ayırt edici bütün vasıflarını temsîl ...

Orkun'dan Seçmeler

- Reklam -