Ana Sayfa Yazılar Yahyâ Bâlî

Yahyâ Bâlî yazıları

EBÛ’L- HAYRÂT-I

Süleyman ve Mûsâ Çelebîleri dışarıda bırakan klâsik anlayışa göre, altıncı Osmanlı hükümdârı ...

NABZIMIZDA ATAN SELÇUK ATA

Oğuz Türklerinden, Osmanlılara selef olup Dünyâ hâkimiyeti kuran Selçuklular, büyük cedleri Selçuk ...

AKDENİZ SULARINA DÜŞEN KÜR-ŞAD AKSİ –II

Hızır Reis, ağabeyinin başına gelenleri duyar duymaz, hemen Delikli Taş mevkiine gitti ...

AKDENİZ SULARINA DÜŞEN KÜR-ŞAD AKSİ – I

Türk’ün “yayla tabiatlı” olduğu, her hâlinden bellidir. Târih aynasında görülen Türk ...

PÎRÎ-REMZÎ-II

Pîrî Mehmed Paşa, Yavuz Sultan Selîm’in vefâtına kadar makâmını koruduğu gibi, Kaanûnî ...

PÎRÎ- REMZÎ-I

YAHYÂ BÂLÎ Türk târihinde, devlet prizmasının iki numaralı makâmı, bir numaranın doğru ...

SİYÂSET PÎRİ

Devleti idâre etme san’atı veyâ milleti devletle buluşturma mesleği demek olan siyâset, ...

CAN PAZARI

Hâtırâlarımıza, hâfızalarımıza derin çizgilerle kazınmış beldeler vardır. Onlar, bugün bizden uzakta ...

GÜL KOKLAYAN GÜL

Klâsikleşmiş ve artık resmî hüviyet kazanmış kanaate nazaran, Osman Gâzî ile başlayıp ...

TUĞRÂLU NÂMENİN FÎRÛZE DESENLERİ

13. yüzyılın başlarında, menkıbe ve efsânelere karışarak yola çıkan bir göç kervânı, ...

Orkun'dan Seçmeler

- Reklam -