Ana Sayfa Yazılar Yahyâ Bâlî

Yahyâ Bâlî yazıları

KALEM EHLİ ALTAN DELİORMAN

Osmanlı devlet teşkilâtında üç memûriyet şûbesinden bahsedilir: “Seyfiyye, İlmiyye, Kalemiyye”. Bunlardan birincisi ...

KOCA’LIK MÂDENİ

Düzce’nin pek şirin bir ilçesi onun adını taşıyor. Kocaeli’mizin isminde de yine ...

DOĞRU, DOSDOĞRU BİR İNSAN

Cumhûriyet dönemindeki eğitim sisteminin edebiyâta düşen kısmetinde, edebî değerlerimizi birtakım kategoriler içine ...

ALA PAÇA İLE KIR AT

Her milletin yazılı ve sözlü edebiyâtında, cemiyet vicdânının sesi mevkiinde kahramanlar vardır. ...

KRASNOKAM’YANKA

Hayâtının uzunca bir kısmını Lonra’da geçirip orada tamamlayan büyük Türk edîbi Cengiz ...

KILIÇ VE NEY

A. Turan Oflazoğlu, tiyatro yazarlarımızın önde gelenlerinden. Bilhassa târihî oyunların metinlerinde, onun ...

YEŞİLİ IRMAK, IRMAĞI YEŞİL

Şehir târihleri veyâ güzellemeleri diyebileceğimiz “şehr-engîz”ler, edebiyâtımızın lâtif âdetlerindendi. Ele alınan şehrin ...

TÜRKÇENİN HIÇKIRIKLARI

Kırım’da doğan ve fikrindeki, ideâlindeki aydınlık âlemi bütün Türk dünyâsına yaymayı başaran ...

EBÛ’L-HAYRÂT-III

Sultan İkinci Murâd, oğlu lehine taht’ı bıraktıktan sonra, Bursa yakınlarında veyâ Manisa’da ...

EBÛ’L- HAYRÂT-II

Venedik, Selânik’i elde tutmanın bedeli olarak, yılda 300.000 akçe vergi vermeyi teklif ...

Orkun'dan Seçmeler

- Reklam -