Ana Sayfa Yazılar Turgut Güler

Turgut Güler yazıları

ARI BİZİZ, BAL BİZDEDİR…

(Türkçenin Bahçesinde Bir Gezinti) – II-YAYLA KARTALLARI NASIL KONUŞUR?“Bizim Türk milletimiz, eski ...

ARI BİZİZ BAL BİZDEDİR

(Türkçenin Bahçesinde Bir Gezinti) - I –COĞRAFYAYA SIĞMAYAN TÂRİH ...

DAMAR CEVELÂNI

Tanzîmât Dönemi’nin siyâsî otoritelerinden Âlî Paşa, bir ecnebî devlet adamıyla yaptığı sohbette ...

UYUYAN DEV

16. yüzyılın sonlarında Rusya’da bir Ortodoks patrikliği kurulmuştu. Bu dinî otorite gücünü ...

KERÎME-İ TÂRİH

Süleyman Nazîf’in o meşhûr Dâü’s-sıla şiiri: Bu şeb de cûşîş-i yâdınla ağladım ...

MÜTEBAHHİR VE VELÛD

Güzel Türkçemizin şiirli ve sihirli kelimelerinden “deli”, gündelik hayatta kullanıldığı avâm işi ...

FETİH IŞIĞI

Türk târihinin en önemli başlıklarından “fetih”, etimolojik bakımdan ne kadar Arabî görünse ...

ÂGÂH OLMAK

Haberleşme sektöründe elektronik posta ve internetin ağırlığı, her geçen gün biraz daha ...

TÂLİHSİZLİK VE TÂRİHSİZLİK

Dandanakân Zaferi, Türk milletinin yönünü batıya çevirmesi yüzünden, fevkalâde bir dönüm noktasıdır. ...

TÂRİHİN HÜKMÜ

Milletlerin târihinde, bâzı isimler projektör vazîfesi görür. “Yavuz Sultan Selîm” için - ...

Orkun'dan Seçmeler

- Reklam -