Ana Sayfa Yazılar Husrev Budin

Husrev Budin yazıları

USTALAR VE ÇIRAKLARI

19. yüzyıldaki Türk siyâsetine istikâmet veren isimler arasında, Mustafa Reşid Paşa’nın ayrı ...

ÂZÂD EDEN VE ETTİREN

Şinâsî, Mustafa Reşid Paşa için yazdığı kasîdede, Paşa’yla birlikte Tanzîmât Fermânı’nı da ...

FES BAŞINA…

Aliya İzzet Begoviç merhumla adı birlikte anılan Bosna-Hersek Devleti’nin mayasında, Bogomil mezhebinin, ...

FUZÛLÎ ŞÂGİL

Büyük Fuzûlî’nin, bu mahlâsı seçerken murâdı, kendinden önce kimsenin tercih etmemiş ...

ŞAM’IN ŞEKERİ

İttihad ve Terakkî’nin üç mühim isminden Cemâl Paşa, Birinci Dünyâ Savaşı içinde, ...

BULGAR EKSARHLIĞI

28 Şubat 1870 günü, Rusya’nın İstanbul’daki elçisi İgnatiyef, Sadr-ı âzam Mahmud Nedîm ...

ÇANLAR BİZİM İÇİN ÇALMADAN…

Balkan Türklüğünün medâr-ı iftihârı, mücâdele eri, gazetecilik mesleğinin yüz akı Mahmud Necmeddin ...

HAKK-I SÜKÛT

Doksan Üç Harbi sonunda, Rusya ve Bulgaristan’a verdiğimiz topraklar, tâvizler yetmiyormuş gibi; ...

KAZAN VE KEPÇE

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın, darb-ı mesel hükmüne girmiş: “Değişerek devâm etmek, devâm ...

SAÇAK ALTI FOTOĞRAFI

Akla gelebilecek her çeşit insânî tavrın yanına bir de onların zıdlarını koyun; ...

Orkun'dan Seçmeler

- Reklam -