Ana Sayfa Yazılar Husrev Budin

Husrev Budin yazıları

GİRİT’İN FİYATI

HUSREV BUDİN Bizim “ada”lı mâcerâlarımız hep şen başlamış yaslı bitmiştir. Ne hikmetse, ...

EVLÂD-I FÂTİHÂNDAN ALTAN DELİORMAN

Osmanlı Devleti’nin Avrupa’daki topraklarına “Rûmeli” demek, millî geleneğimizden sayılmıştır. Orhan Gâzî’nin saltanat ...

KİM YAŞASIN?

HUSREV BUDİN Târih, Hristiyan akîdesindeki günâh çıkarma hücresi gibi nedâmetlerin, yanlışlıkların sayılıp ...

BALKAN FÂCİÂSI

Târih tedrisâtında, zafer sayfa ve sahnelerini anlatmak, anlatana da, dinleyene de sürûr ...

VAK’A-İ HAYRİYYE

Sultan Murâd-ı Hudâvendigâr’ın saltanat yıllarında, Çandarlı Kara Halil Hayreddin ve Kara Timurtaş ...

TRABLUS KUŞAĞI

Adı ister ticâret olsun, ister bir milletin târihi; pahalıya alınıp yok bahâsına ...

GAYYÂ KUYUSU

Sultan Mehmed-i Evvel, yâni Çelebî Sultan Mehmed, “yay” denilen ok atma mekanizmasının ...

HÜRRİYET Mİ, VATAN MI?

Meşhûr meseldir, adam, oğlunun tavır ve fiillerine bakarak: “Sen aslâ adam olamazsın!” ...

TERS KÖŞE

Siyâsî hayâtımızın olduğu kadar, kültür ve medeniyet bahislerinin de nirengi noktalarından biri ...

FES BAŞINA…

Aliya İzzet Begoviç merhumla adı birlikte anılan Bosna-Hersek Devleti’nin mayasında, Bogomil mezhebinin, ...

Orkun'dan Seçmeler

- Reklam -