Ana Sayfa Yazılar Ertuğrul Söğütlü

Ertuğrul Söğütlü yazıları

ALTAN DELİORMAN VE İBRÂHİM KAFESOĞLU

“Târih” ve “târihçi” sözleri, hakları korunarak sarfedildiğinde, rahmetli Altan Deliornan’ın şahsiyetinde iki ...

TÜRK’Ü BATIYA YÜRÜTENLER

Milâdî IV. yüzyılda Türkleri Karadeniz’in kuzeyinden Avrupa ortalarına taşıyan kumandanın “Balamir” olduğunda, ...

GÖÇ İÇRE GÖÇ

ERTUĞRUL SÖĞÜTLÜ Milâdî IV. yüzyılın sonlarına yaklaşıldığında, Dünyâ’yı derinden etkileyen büyük bir ...

İLK İLTERİŞ

Türk siyâsî târihinin fecrinde, adı bilinen ilk hükümdâr; Türk milletinin “Oğuz Kağan”lık ...

AK KOYUN, KARA KOYUN

Türk siyâsî târihi “Hunlar”la başlıyor. En azından, şimdilik öyle zannediyoruz. M. Ö. ...

TÜRKİYE

Bugün, ağırlığı Anadolu’da, küçük bir kısmı da Trakya’da bulunan Türk Devleti’ne “Türkiye” ...

TÜRK’ÜM, TÜRKMEN’İM

“Türk’ü söyler türküler” sloganı, bir vakitler hamâsî diyalogların vazgeçilmezi idi. Elbette, ...

MERT DAYANIR, NÂMERT KAÇAR…

Kavmîyet hissinin daha yeni belirdiği zamanlarda, M.Ö. VII. asırda, Avrupa ile Asya’nın ...

TÜRK İSTİKLÂLİ

Sâdece Türk târihinin değil, geniş mânâda Dünyâ târihinin de temel başlıklarından birisi, ...

DEMİR GÜZELLEMESİ

Türk’ün azim ve irâdesinin muhteşem destânı olan Ergenekon, aynı zamanda bir demir ...

Orkun'dan Seçmeler

- Reklam -