Ana Sayfa Yazılar Dr. Taner Tatar

Dr. Taner Tatar yazıları

İNŞA EDİLMİŞ GEÇMİŞ-MAHKÛM EDİLMİŞ GELECEK: SÖMÜRGECİLİK

Geçmiş ve gelecek birbirinden bağımsız kesitler değil, biri diğerini belirleyen süreçtir. Geçmiş ...

KÜRESEL EFSANE VE MİLLİYETÇİ HAKİKAT

BİR EFSANE OLARAK KÜRESELLEŞMEİster hayatın olağan bir gerçeği olarak kabul edilsin, isterse ...

Kelimelere Dair Bir Çift Kelâm

Gelin gülle başlayalım atalara uyarakBaharı kollayarak girelim kelimeler ülkesineKelimeler, kıymetin yükünü omuzlayan ...

İktidar Muhalefet İlişkisi

İnsan davranışlarının ortaya çıkmasında bazı faktörler önemli role sahiptir. Bunlar arasında geçmiş ...

PKK Terörünün Meşrulaşma Çabası ve Buna Zemin Teşkil Eden Fa…

GİRİŞFransızca “terreur”dan dilimize girmiş olan terör kelimesinin mânâsı Türk Dil Kurumu’nun sözlüğünde ...

Kültürel Haçlı Seferleri: Küreselleşme

Dünya siyasî konjonktüründe yeteri ölçüde etrkinliğe sahip olmayan veTürkiye gibi Türk dünyası ...

Tüketim Toplumunda Kültürün Tüketilmesi ve Oluşamayan Gelene…

İnsan yiyecektir, içecektir şimdi;“Ahlâk”, bilinmez ne demektir? Şimdi.Destan masal, îmânlı yobaz, âile ...

Avrupaî Vahşetin Adı: Sömürgecilik

Tarihte sözde Ermeni soykırımından söz edenlerin aynadaki akisleriDr. Taner TatarGİRİŞBatının sömürü faaliyeti ...

Çok Cepheli Savaşın Merkezindeki Dil: Türkçe

Dil sayesinde insanlar, asırlar öncesinde yaşamış olan ecdadının sesini duyabildiği gibi, kendisi ...

Türk Tarihinin Analizinde Hata Kaynakları

Tarihimizin yorumlanmasındaki en büyük sıkıntımız, analizde takip edilen yoldan, yani bîzatihi metodolojiden ...

Orkun'dan Seçmeler

- Reklam -