Ana Sayfa Yazılar Ali Fikret Atun

Ali Fikret Atun yazıları

Küresel terör ve Türkiye’nin güvenliği (2)

Balkanlar, Kafkasya, Orta Asya ve Orta Doğu bölgelerinin merkezinde; jeopolitik ve jeostratejik ...

Küresel terör ve Türkiye’nin güvenliği

“Düşman sadece dışarıda değildir. İçte de bu ulusun yaşamı ile oynamak isteyen ...

Türk kamuoyunda tırmanan Amerikan karşıtlığı

Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) arasında kurulan ilişkilerin tarihi 19’uncu Yüzyıl’ın ...

Kıbrıs

KIBRIS meselesi, elli yılı aşkın bir zamandan beri, Türk-Yunan ilişkilerini olumsuz yönde ...

Yunan dostluğu gerçek mi?

TARİH, Türk-Yunan dostluğunun irdelenmesine ışık tutacağı cihetle Türk-yunan ilişkilerinin tarihhi gelişimine kısaca ...

Kıbrıs Meselesi ve Rauf Denktaş

“Biz yaşamak isteyen, haysiyet ve şerefi ile yaşamak isteyen bir milletiz...”... “Efendiler, ...

Kıbrıs Barış Harekâtı

"Biz yaşamak isteyen, haysiyet ve şerefi ile yaşamak isteyen bir milletiz...... Efendiler, ...

Suçlu Kimdir? (II)

Yüz seksen yılı aşkın bir zamandan beri Kıbrıs'ta "ENOSİS"i gerçekleştirmek için uğraş ...

Suçlu Kimdir? (I)

İki ayrı etnik toplumdan - Türk, Rum - meydana gelen Kıbrıs halkı, ...

Kıbrıs Meselesi ve Sanayileşmiş Ülkeler (G8) III

İstiklâl Harbi’nden sonra imzalanan Lozan Andlaşması (1924) ile Türkiye, Kıbrıs üzerindeki hükümranlık ...