Ana Sayfa Yazılar 82. sayı

82. sayı yazıları

ANKARA’DA ORKUN ŞÖLENİ

ORKUN Şöleni 6 Kasım 2004 günü Ankara’da yapıldı. Yürütme Kurulu Başkanı Mustafa ...

Türkçülük yolunda harcanan bir ömür

ONU 1951’de, genç ağabeylerden biri olarak, Türk Milliyetçiler Derneği’nde tanımıştım; uzun ...

Türkiye ve Batı Türklüğü (4)

ULUS devletlerin imha edilmesinin öngörüldüğü bir dönemde, Oğuzluk asabiyetinden yola çıkarak, Türkiye ...

Türk tarihinin kahramanları: XXIV Tun Baga Tarkan

TÜRK tarihine şöyle bir baktığımızda, devletin ve milletin istikbali tehlikeye düştüğü vakitlerde; ...

Atatürk’ü anlamak

SORU daha açık sorulabilir. Hattâ, mutlaka daha açık sorulmalıdır da... Gazi Mustafa ...

Balkanlarda bölgesel yaklaşım

BALKANLAR1, gerek geçmişte gerekse günümüzde, Avrupa'nın güvenliği ile doğrudan ilgili bir coğrafya ...

“Kerkük kaybedilirse Kürt devleti kurulur”

Roprötaj:SORU- Irak Türklerinin tarihçesi nedir? Türkmeneli’nin tarihî ve coğrafî gelişimini anlatır mısınız? ...

İslâm geleneğinden ve Şamanizmden birer tutam

GEÇMİŞ zamanlarda, hele Yakut olduğumuz dönemlerde Yölken Bıraaya adında bir şaman ...

Türklük bilinci

GÖKTÜRK Abideleri, 1889 yılında Rus tarihçi Yardintsev’in keşfi ile araştırılmış fakat çözülememiştir. ...

2004 yılı dizini

(Orkun’un 2004 yılına ait sayılarında yayımlanan yazılar ve yazarları)Siyah puntolu yerler yazar ...

Orkun'dan Seçmeler

- Reklam -