Ana Sayfa Yazılar 55. sayı

55. sayı yazıları

Ekonomi Düzeni mi, “Ekonomik Düzen” mi?

1990 yılının başından beri devletimizin malî sıkıntı içine sürüklendiği ve sıkıntının her ...

Türk Tarihinin Kahramanları: VI Bumın Kagan

Yüce Türk milletinin şanlı tarihinde binlerce kahramana rastlamak mümkündür. Ancak bunlardan Bumın ...

AB mi, Türkiye mi?

Başta, patronlar kulübünün zengin üyeleri, kartel medyasının patron ve ulûfeci yazarları, ANAP, ...

Geçmişe Saygısızlık

Henüz ilkokul çağlarında bir öğrenci iken millî bayramların gelmesini iple çekerdim. Ancak ...

Ya Şimdi?

Avrupa Birliği’ne uyum yasaları adı altında bir yasa paketi olağanüstü toplantıyla Millet ...

Türk Topluluklarından Kumuk Türkleri

GİRİŞ: Kafkasya tarih boyunca kavimler göçüne sahne olmuş, bir geçit bölgesi idi. ...

Avrupa Birliği’ne Çağrı: Kopenhag Kriterlerine Uy

TBMM’nin 2-3 Ağustos 2002 tarihlerinde AB’ye uyum paketi kapsamında yaptığı yasa ...

Kazakistan-Anadolu Karşılaştırmalı Türk Halk Sufizmi

Konuya girerken, neden konuyu karşılaştırma olarak seçtiğimi açıklamak istiyorum. Bilindiği gibi halk ...

AB Tezgâhına Tepki

AB konusunun oldu-bittiye getirilmesi karşısında, aralarında Aydınlar ocaklarının, Rumeli, Balkan, Batı Trakya, ...

Homeros “Atamız” İzmir’de

Türkiye’mizde binlerce dernek, kulüp ve vakıf mevcut. Bazılarını şöyle zikredebiliriz: “Smyrna Kültür ...