Ana Sayfa Yazılar 33. sayı

33. sayı yazıları

Bir Tesbit

İstanbul Harbiye’de yeni binasına taşınan Askerî Müze’de yeniden sergilenen, şanlı mazimize ait ...

Osmanlı’dan Cumhuriyete Türkmenler

Musul vilâyeti Osmanlı döneminde İmparatorluğun herhangi bir bölgesi gibi idare edilmekte idi, ...

Mütareke Yıllarında Batı Trakya Türklerinin Mahallî Savaşlar…

BATI TRAKYA’DA GENEL VALİ SEÇİMİ HANGİ ŞARTLARDA VE NASIL YAPILDI?..Bilindiği gibi; General ...

Aziz Elçibey’in Hatırasına Dair

Sevgili Peygamberimiz bir hadisi şerifinde şöyle buyuruyor: “Âlimin ölümü, Âlemin ölümü gibidir.”Büyük ...

Azınlık konumundaki Bizim İnsanlarımız

ORKUN dergimizde, “Bizim İnsanlarımız” genel başlığı altında yayınlanan yazı dizisinde; Ahıska Türkleri, ...

Ermeni Tacirlerinin Ahlat Marifeti

Malumunuz üzre T.C. Devletinin bekası ve üniter yapısı herşeyden önce gelmektedir. Bu ...

Bir Sorun Var mı? Kopenhag Kriterleri Sorusu

34 yıldır Birleşmiş Milletler’de bekletilen, hiçbir hükûmet başkanının ve dış işleri bakanının ...

Türk Olamayan Türkiyeliler

MİLLET, DEVLET, VATAN, TARİH, DİL, BAYRAK: KUTSAL DEĞERLERİMİZ. KARŞIMIZDAKİLER:Milletimizin adı olan TÜRK’ü, ...

Avrupaî Vahşetin Adı: Sömürgecilik

Tarihte sözde Ermeni soykırımından söz edenlerin aynadaki akisleriDr. Taner TatarGİRİŞBatının sömürü faaliyeti ...

Sırp Vatanseveri Osmanlı Veziri

Nasıl oluyordu da İstanbul Hükûmetinin 1557’deki bir kararnamesi, Peç (İpek) Patrikliği’nin ...

Orkun'dan Seçmeler

- Reklam -