Ana Sayfa Yazılar 32. sayı

32. sayı yazıları

“Pantürkizm” deki Yanlışlar

Jacob M. Landau’nun, ikinci basımı “Pantürkizm” adıyla yapılan kitabında, okurları yanıltıcı hatalar ...

Türk Ocakları Yüzyıllığı

Yıllıklar, yılda bir kez yayınlanan, ilgili olduğu yılın olaylarını, olgularını, değerlendirmelerini, istatistiklerini ...

Çok Cepheli Savaşın Merkezindeki Dil: Türkçe

Dil sayesinde insanlar, asırlar öncesinde yaşamış olan ecdadının sesini duyabildiği gibi, kendisi ...

Tarih Boyunca Türkçülük: “Üç Tarz-ı Siyaset

O tarihte (1904’e) kadar siyaset tarzlarını sınıflandırarak açıklayan ve bunlar hakkında hemen ...

Dersimiz Ana Dili

Cengiz Dağcı, İkinci Dünya Savaşı sırasında, Viyana istasyonunda bir olayla karşılaşır ve ...

Orkun’a Gelenler

Kardeşler arasına nifak sokulmamalıSayın Moralıgil ve sayın Siyunbike,Sayın Moralıgil; Öncelikle Siyunbike gibi ...

UNUTMA

RUMELİ TÜRKLERİNİ İMHA HAREKÂTI“... silâhsız Türk ve Müslüman unsuru üzerine saldırtılan Kazaklar, ...

Mütareke Yıllarında Batı Trakya Türklerinin Mahallî Savaşlar…

Nihayet 1918’den sonra; Batı Trakya’da mahallî Türk liderleri “siyasî istikbâl”leriyle ilgili gayet ...

Kuzey Irak-Türkmen Cephesi ve Çözüm Önerileri

Irak Ulusal Kongresi (INC)’nin Genel Kurulun öngördüğü; Irak’ın toprak bütünlüğü içerisindeki Eyaletler ...

Irak “Türk-Türkmen”lerinin Düşündürdükleri

İnsanlar ibret alsalar tarih tekerrür eder mi idi?!.. Almıyorlar ve de tarih ...

Orkun'dan Seçmeler

- Reklam -