Ana Sayfa Yazılar 31. sayı

31. sayı yazıları

Kürt Kimliğinin Gerçeği

Anadolu’ya gelişimizle başlayarak, Haçlı Seferleri, Çanakkale ve İstiklâl Savaşlarımızda, bu topraklar için ...

Yeni Türk Medeniyeti (II)

Ülkü, tarihin derinliklerinden gelen, toplumun ortak şuur altındaki özlemlere ve ulaşılmak istenen ...

Büyük Bir Türkçüyü Daha Kaybettik : ELÇİBEY

ELÇİBEY, ELÇİBEY'İ ANLATIYOR"ZALİM EMPERYALİZME KARŞI MÜCADELE ŞARTTI"Bütün gücümü talebeler arasında millî şuurun ...

“Sanatsız Kalan Bir” İdeolojinin…

Bir milletin kültürel dokusunu hazırlayan, manevî atlasını işleyen ve geleceğini şekillendiren; inanç, ...

Tarih Boyunca Türkçülük Osmanlıcılık, İslâmcılık,Türkçülük

19. yüzyıl sonlarında Türkçülük, hemen tamamiyle Türkoloji ve edebiyat alanlarında ortaya çıkmaktaydı. ...

TÜRKÇE: DİL BAYRAĞIMIZ-Türkçe Giderse Türkiye Gider

Dergimizin bu sayısındaki Türkçe özel bölümü için hazırladığımız anketin sorusu şudur: “Talim ...

Okumak Üzerine

Bugün dünyada yetişkin nüfusun bir milyara yakınını bulan okuma yazma bilmeyen insanların ...

Dilde 4 Büyük Soru

Türkçe’nin, bugün bence 4 büyük sorunu var: Birincisi, Türkçeye dolmaya başlayan yabancı ...

“Fethullahçı Okullar” Tartışması

Bu sayımızda, Lokman Uzel’in yazısına ve ona cevap olarak yazılan yazılara tepkilerini ...

Devlet Eliyle Misyonerlik

Kendi ana dilinin katledildiği ve içinden çıkılmaz ciddî bir mesele hâline getirildiği ...