Ana Sayfa Yazılar 26. sayı

26. sayı yazıları

Türkiye’de Dinci Akımlar ve Hareketler

Türkiye'de dinci akımların devletin kurulmasından hemen sonra faaliyete geçtiğini görüyoruz. Büyük ATATÜRK, ...

Namus ve İffet Timsali Türk Kadını

Türk kadınının, gerek İslâm'dan önce gerek İslâm'dan sonra, erkeğinin yanı sıra cemiyetteki ...

Milliyetçilik ve Gelenek

Milleti nisyan ederek her işimizdeEfkâr-I frenge tabaiyyet yeni çıktı.Ziya PaşaGİRİŞKültür, fertlere davranışlarda ...

Unutulmayan Türkçüler: Kilisli Muallim Rifat Bilge

Kilisli Muallim Rifat Bilge, 1874 yılında Kilis'te doğdu. Babası Kilis zaptiye çavuşlarından ...

Karlofça’dan Sonra

Osmanlı Devleti, 16. yüzyıl sonlarında yozlaşmaya başlamış ve Genç Osman diye bilinen ...

İnsan Hakları ve Kerkük Türkleri

İnsan haklarının ilkeleri Fransız İhtilâli'nde ortaya konulmuş, demokrasinin, toplumun ve bireylerin insanca, ...

Kızılderililerin Türklerle Hiçbir İlgisi Yokmuş

Geçen sayıda vadetmiştim: Kızılderililerle ilgili bir konuya girecektim, ANAP'ın Türk kimliği tarifi ...

Bizim İnsanlarımız:14 Bahtı Kara Karabağ

Karabağ, Türklerin binlerce yıl önce yurt edindikleri bir bölgenin adıdır. Yüzölçümü 4.400 ...

Atsız’dan Seçmeler: Türkçü Kimdir?

Türkçü, Türk ırkının üstünlüğüne inanmış olan kimsedir. Bilir ki bugün görülen geri ...

Türkiye’de Demokrasi ve Dinî Cemaatler

İnsanlık tarihine baktığımızda, bilinen tarihin hemen her devrinde insanların niyet, umut, beklenti ...

Orkun'dan Seçmeler

- Reklam -