Ana Sayfa Yazılar 170. sayı

170. sayı yazıları

Türk Tarihi Yazımında Farklı Bir Metod

Üç bin yıllık Türk tarihinin devrelere ayrılması, tarihçilerimizi hayli meşgul eden bir ...

TÜRKİYE

Bugün, ağırlığı Anadolu’da, küçük bir kısmı da Trakya’da bulunan Türk Devleti’ne “Türkiye” ...

Kapitalizm, Politika, Siyaset ve İdeoloji üzerine

Birçok insanın, üzerinde hiç düşünmediği, birbiriyle aynı sanıp teorik anlamda hatalar yaparak ...

DÜNDEN SESLER: Kerkük Niçin Türktür?

Kerkük ve çevresindeki topraklarda yaşıyan Türklerin bulundukları yerleri bir harita üzerinde belli ...

KILIÇ VE NEY

A. Turan Oflazoğlu, tiyatro yazarlarımızın önde gelenlerinden. Bilhassa târihî oyunların metinlerinde, onun ...

ARI BİZİZ, BAL BİZDEDİR…: KESİN KARAR VERİLİYOR

(Türkçenin Bahçesinde Bir Gezinti)-XVII “Nihâyet Atatürk 1928 yılı Haziranında, Ankara’da bir komisyon ...

VAK’A-İ HAYRİYYE

Sultan Murâd-ı Hudâvendigâr’ın saltanat yıllarında, Çandarlı Kara Halil Hayreddin ve Kara Timurtaş ...

KALMUK (OYRAT) TARİHİ (2)

3- Kalmukların Kazakistan’a Yerleşmesi, Kazak-Kalmuk Savaşları ve Cungar Devletinin KurulmasıOrta Asya’nın siyasi ...

Dr. Fethi Tevetoğlu’ndan Mektuplar Ankara: 13 Mart 1989

Aziz kardeşim Altan Bey,Yeni ORKUN’u bugün aldım. Gittikçe iyi oluyor. Sa’yiniz meşkûr ...

TARİHTE BU AY: İsmail Hâmi Danişmend Öldü

12 Nisan 1967: Türk-İslâm ve Osmanlı tarihçisi ve fikir adamı İsmail Hâmi ...

Orkun'dan Seçmeler

- Reklam -