Ana Sayfa Yazılar 159. sayı

159. sayı yazıları

ÇANLAR BİZİM İÇİN ÇALMADAN…

Balkan Türklüğünün medâr-ı iftihârı, mücâdele eri, gazetecilik mesleğinin yüz akı Mahmud Necmeddin ...

SİYÂSET PÎRİ

Devleti idâre etme san’atı veyâ milleti devletle buluşturma mesleği demek olan siyâset, ...

KİŞİLİK

Türk devlet geleneğinde könilik, tüzlük ve uzluk yanında dördüncü temel direk “kişilik”tir. ...

ANA DİLİMİZ HAKKINDA-1

…Dil bütünlükte halka özeldir-onu halk yaratır, halk da onu geliştirir.***Millet dil için ...

İSLÂM DERYÂSINDAN İLK DAMLALAR

ARI BİZİZ, BAL BİZDEDİR…(Türkçenin Bahçesinde Bir Gezinti)-VI“Türk dilini öğreniniz, çünkü onların uzun ...

DÜNDEN SESLER“Bürokrasi’yi Millileştirmek

Ne ister bu mazlum halk?İş ister, çoluk-çocuğu aç kalmasın ister. Karnı tok-sırtı ...

GEÇMİŞTE BU AY: Beyaz İhtilâl

14 Mayıs 1950: Türkiye’de gerçek mânâda ilk demokratik seçimler yapıldı; oyların %53.4’ünü ...

Toplum Cinneti, Tarih Şuuru

Bilge Kağan, Türk milletinin hazin kaderini, Orhun Kitabeleri’nde şöyle özetlemektedir:“Türk, Oğuz beyleri, ...

YÜZDE ONÜÇLÜK MERT DURUŞ

12 Haziran 2011 seçimleri Türkiye’nin yeni ancak sıkıntılı bir sürece girişinin başlangıcıdır. ...