Ana Sayfa Yazılar 159. sayı

159. sayı yazıları

KİŞİLİK

Türk devlet geleneğinde könilik, tüzlük ve uzluk yanında dördüncü temel direk “kişilik”tir. ...

ANA DİLİMİZ HAKKINDA-1

…Dil bütünlükte halka özeldir-onu halk yaratır, halk da onu geliştirir.***Millet dil için ...

İSLÂM DERYÂSINDAN İLK DAMLALAR

ARI BİZİZ, BAL BİZDEDİR…(Türkçenin Bahçesinde Bir Gezinti)-VI“Türk dilini öğreniniz, çünkü onların uzun ...

DÜNDEN SESLER“Bürokrasi’yi Millileştirmek

Ne ister bu mazlum halk?İş ister, çoluk-çocuğu aç kalmasın ister. Karnı tok-sırtı ...

GEÇMİŞTE BU AY: Beyaz İhtilâl

14 Mayıs 1950: Türkiye’de gerçek mânâda ilk demokratik seçimler yapıldı; oyların %53.4’ünü ...

Toplum Cinneti, Tarih Şuuru

Bilge Kağan, Türk milletinin hazin kaderini, Orhun Kitabeleri’nde şöyle özetlemektedir:“Türk, Oğuz beyleri, ...

YÜZDE ONÜÇLÜK MERT DURUŞ

12 Haziran 2011 seçimleri Türkiye’nin yeni ancak sıkıntılı bir sürece girişinin başlangıcıdır. ...

ÇANLAR BİZİM İÇİN ÇALMADAN…

Balkan Türklüğünün medâr-ı iftihârı, mücâdele eri, gazetecilik mesleğinin yüz akı Mahmud Necmeddin ...

SİYÂSET PÎRİ

Devleti idâre etme san’atı veyâ milleti devletle buluşturma mesleği demek olan siyâset, ...