Ana Sayfa Yazılar 154. sayı

154. sayı yazıları

DÜNDEN SESLER :Toplum Cinneti, Tarih Şuuru

Bilge Kağan, Türk milletinin hazin kaderini, Orhun kitabelerinde şöyle özetlemektedir:“Türk, Oğuz beyleri, ...

MHP VE TÜRKİYE’NİN GELECEĞİ

Türkiye yakın zamanda gerçekleşecek bir seçim havasına girmiş bulunmaktadır. 2011 yılının haziran ...

ARI BİZİZ BAL BİZDEDİR

(Türkçenin Bahçesinde Bir Gezinti) - I –COĞRAFYAYA SIĞMAYAN TÂRİH ...

TARİHTE BU AY :Şanlı Plevne Savunması

10 Aralık 1877: Gazi Osman Paşa’nın Plevne Savunması târihin altın sayfalarına yazıldı. ...

YOLA, YOLCUYA VE GÂYEYE DÂİR

Bâkî’nin: Kadrini seng-i musallâda bilüb ey Bâkî, Durub el ...

EL KAVSÜ’L- HADÎD

Türk kültür târihinde çok kuvvetli bir “demir” motifi vardır. Eski Türkçede “temir” ...

DAMAR CEVELÂNI

Tanzîmât Dönemi’nin siyâsî otoritelerinden Âlî Paşa, bir ecnebî devlet adamıyla yaptığı sohbette ...

TANIDIĞIM ATSIZ

(Altan Deliorman’ın 29 Ocak 2005’te Ankara Türk Ocağı’nda yaptığı konuşmanın metnidir.)Değerli dinleyicilerimizi ...

Orkun'dan Seçmeler

- Reklam -