Ana Sayfa Yazılar 147. sayı

147. sayı yazıları

Şahsiyet Ve Ülkü

Tanınmış müellif A. Carrel, medeniyetin bir gayesi insanlara refah ve emniyet temin ...

“KÜR ŞAD”IN GERÇEKLİĞİ HAKKINDA

Kür Şad, Türk edebiyatı tarihinde karşımıza ilk kez Sabahattin Ali'nin "Esirler" adlı ...

MERHAMETTEN MARAZ DOĞAR

Tarihin en problemli halklarından biri olan İsrailoğulları, geçmişten bugüne değin her zaman ...

JEO-STRATEJİK BAKIŞLA KERKÜK

Kerkük şehrinin içinde bulunduğu Mezopotamya bölgesi, binlerce yıldan beri insanların yaşadığı ve ...

DUYURU: YERİ GELDİ ARTIK, AÇIK KONUŞALIM !

Yaşı seksene doğru yol alan, bir aksakal oldum artık. Konuşmak, TRT veÜniversite’de ...

Ekonomide Gizli Tehlike: GELİR DAĞILIMINDA DENGESİZLİK

Bütün iktisat teorileri gelir dağılımı ile ilgilenmiştir. Piyasa ekonomisinde, gelir dağılımı göstergeleri, ...

ÂBÂD OLA!

Nâmık Kemâl’in “Vatan Yâhut Silistre” piyesinin adı, fevkalâde bir “vatan” târifidir: “Silistre, ...

TÂRİHİN HÜKMÜ

Milletlerin târihinde, bâzı isimler projektör vazîfesi görür. “Yavuz Sultan Selîm” için - ...

MÜTHİŞ MORAL MARATONU…

M. Ali Kılıçbay, 24.07 2005 târihli Sabah gazetesinin Pazar ilâvesinde, “Istanbul’un fethini ...

Geçmişte Bu Ay: Nejdet Sançar Doğdu

(İstanbul, 01.05.1910 – İstanbul, 15.02.1975)Türkçü yazar ve eğitimci. Türkçülük ülküsünün bayrak ismi ...