Ana Sayfa Yazılar 133. sayı

133. sayı yazıları

Merhaleden Encâma, Kocakarı Masalları

Yahyâ Kemâl’in, hayâtı hülâsâ eden meşhûr rubâîsinde, “merhale”ler birbirinin omzuna bindirilir:“Bir merhaleden ...

“Dâimî Tasfiye Hâli”

Eğilmeden, dimdik yürüyenlere “doğruluk” timsâli gözüyle bakılır. Fakat, bir de boyunu kısa ...

Tahsin Banguoğlu’nun 20. Ölüm Yıldönümü

03 Mart 1989: Dilbilimci, siyâset adamı ve yazar Prof. Dr. Tahsin Banguoğlu ...

SUÇ DEMOKRASİDE Mİ?

Demokrasi nasıl bir rejim? Taraftarları iyi, karşıtları kötü diyor. Ama seçim üzeri ...

Türk Tarihinde Yabancıkanlıların İhanet Serisi: Yedinci İhan…

Gök Türk Kağanı Türgiş Şipi Kağan (609-619) ın Çinli zevcesi İçing Katun’un ...

Nihal Atsız Sancısı

Nihal Atsız karakteri ve hayata karşı duruşu ile tüm insanlığa, adamlığa örnek ...

DEVLET ÖZÜR DİLEMEZ

Son zamanlarda çıkan yeni bazı tartışmalarla Türkiye’de sun’i gündemler yaratıldığı gibi, bu ...

BİR KÜLTÜR UNSURU OLARAK TÜRK DİLİ

Prof.Dr. Saadettin GÖMEÇDil, milletlerin hayatında bir kültür vasıtası olarak en başta gelen ...

MUHSİN YAZICIOĞLU

Kendisiyle aynı mekânda bulunmadım. Fakat politikacılarda ender bulunan samimiyeti, mertliği ve dürüstlüğü ...

Orkun'dan Seçmeler

- Reklam -