Ana Sayfa Yazılar 125. sayı

125. sayı yazıları

DİN UĞRUNA TERÖR

Orta Doğu, oldum olası dinî ve siyasî karışıklıkların cirit attığı, bunlara bağlı ...

EKONOMİDE DURUM

Gelişmekte olan ülkelerde, anayasalarındaki ‘kuvvetler ayrılığı’ prensibine rağmen, ‘kuvvetler karmaşası’ ve hatta ...

Dünyanın Kalbini Dinle!

Doludizgin küheylan, asırlardır beklenen kutlu müjdeyi arzın her köşesine yayıyor; Ortodoks keşiş: ...

“Kürre-i Arz’ın Makarrı ve Türkiye’nin Alnının Ortası”

Van Gölü’nün etrâfında yaşayan insanlarımız, Göl’den bahsederken ekseriyetle “deniz” tâbirini kullanıyorlar. Yakınındaki ...

SÖMÜRGE PROTOKOLÜ

Dr. Yağmur ÇAVUŞOĞLUKonuya geçmeden evvel “protokol” nedir, onu bir tarif edelim. Bilindiği ...

“Sözümüz Dikiş Tutmuyor”

Millet, milliyet ve milliyetçilik tâbirleri, bâzen çok ucuz bahâya pazarlanıyor. Bu üç ...

KADIKALESİ’NDEN SİSAM’A BAKARKEN

Bütün imparatorluklar en zirvede, en güçlü ve en büyük olduğu andan itibaren ...