Ana Sayfa Yazılar 100. sayı

100. sayı yazıları

İran krizi ve Türkiye

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), 21. yüzyılda Amerikan tek kutupluluğu ve yegâne güç ...

Daha önceleri neredeydiniz?

Öyle anlar vardır ki; imrenmenin, kıskanmanın, özenmenin ötesinde mânâlar taşırlar. Böylesine husûsî ...

Fabrikatör (veya Atatürk’ün gençlik arkadaşı)

İkinci Dünya Savaşı’nın yokluk günleriydi. Ekmek, çay, basma vesikayla dağıtılıyordu. Şeker bulunamıyordu. ...

Türk Ocağı’nın terekesi ve üç düşünür

Türk Ülküsü târihte en önemli atılımlarından sonuncusunu 29 Ekim 1923 târihinde bin ...

Genç Kalemler

Bizim sesimiz olunÜlkemizde günlük gazetelerin dışında pek çok haftalık ve aylık dergi ...

Yetmiş beş yıllık Orkun serüveni

Orkun, yüzüncü sayısına ulaştı. Bu, düşünce dergiciliğinde büyük bir başarıdır. Çünkü bu tür dergilerin uzun süre yaşamaları bir mucizedir. Belli bir düşünceyi ve ülküyü...

Batı karşısında Asya

Dâryûş Şâyegân’a Göre “ Asya Kültürünün Niteliği”“Eleştirel ve analitik düşünce ulusal ...

Türk meselesi

Son 25-30 yıldır Türkiye’nin içine düştüğü terör batağı ve ekonomik buhranla beraber, ...

Orta Asya’da Rus Sovyet kültür emperyalizmi

GİRİŞBugün Sovyetler Birliği dostumuzdur, komşumuzdur, müttefikimizdir. Bu dostluğa ihtiyacımız vardır. Fakat yarın ...

Son günlerden seçmeler (yoksa “saçmalar”mı?)

(Son günlerde bana bir griptir musallat oldu, onun için bu seferki yazım ...