UNUTMA

RUMELİ TÜRKLERİNİ İMHA HAREKÂTI

- Reklam -

“… silâhsız Türk ve Müslüman unsuru üzerine saldırtılan Kazaklar, bazen sözde keşif için ordudan 100-150 kilometre uzaklaşmış ve Türk köylerini çevirerek masum ve müdafaasız ahaliyi kadın, erkek ve çocuk demeden süngü ve mızraktan geçirerek acımasızca katletmişlerdi. Nitekim, Ağustos 1877’de Ferdice-Kızanlı k yolu üzerinde, Rus Kazakları ve Bulgarlar tarafından katledilmiş sayısız Müslüman kadın, erkek ve çocuk cesedi bulunmuştur. Diğer taraftan General Rauhda kumandasındaki 26. Don Kazak Alayı, Hainköy çevresindeki köylerde bulunan ahaliyi Tunca istikametindeki dağlara sürmüştür. Temmuz 1877’de Tırnova’dan kaçan 600-700 kişilik bir kafile Kazaklar tarafından toplu olarak katledilmiştir. Bulgarlar ve Don Kazakları, Tuna Vilâyeti’nde bulunan Türk köylerini yakıp yıkmışlar, ahaliyi kılıçtan geçirmişlerdir.

Ocak 1878’de Skobelef’in emrindeki Rus ve Don Kazak askerî birlikleri, Harmanlı’da 20.000 arabada çoğu kadın ve çocuk olmak üzere, sayısı çeşitli kaynaklarda 40.000 ile 100.000 kişi arasında değişen bir muhacir kitlesine rastlar. Bunların üzerine saldıran Rus süvarileri ve Don Kazakları muhacirleri katlettiler.

Katliâmdan kurtulanların da Meriç üzerinde ve dağlar arasında soğuktan ve açlıktan tamamen kırılmalarına sebep oldular.”

(Rumeli’den Anadolu’ya Türk Göçleri Nedim İpek, Ankara 1994, 18-19. sh.)
 

- Reklam -
- Reklam -

Orkun'dan Seçmeler

- Reklam -