Ana Sayfa 1998-2012 Türk Tarihinin Kahramanları XLIII Andülhamid Han

Türk Tarihinin Kahramanları XLIII Andülhamid Han

Yaptıkları ve yapamadıklarıyla, hataları ile sevaplarıyla Türk tarihinde önemli bir yere sahip kişiler arasında Abdülhamid Han da vardır. Osmanlı sultanlarının otuzdördüncüsü olan bu müstesna şahsiyet, 1841’de doğdu. Onun dünyaya geldiği zaman şöyle göz önünde bulundurulunca, hem Osmanlı Devleti hem de Türk Dünyasının geri kalanı tam bir buhran ve keşmekeş içerisindeydi. Osmanlı özellikle Avrupa, Kafkasya ve Kırım bölgesinde sürekli toprak kaybına uğrarken; devlet kademelerine çöreklenmiş olan devşirme paşalar istedikleri gibi at oynatıyorlar, Osmanlı sülalesinden kimi dilerlerse onu tahta çıkarıyorlardı. Buna karşılık Doğu Türklerinin de durumu pek iç açıcı değildi. Bir yandan Rusya, öbür yandan Çin Türkistan’ı işgal etmekteydiler.

- Reklam -

Abdülaziz Han’ın şehit edilmesi (1876), V. Murad’ın yaşadıklarından sonra aklını yitirmesi ve bütün bunların ardından Mithad Paşa gibi iktidar hırsıyla kavrulan bir kişinin vasıtasıyla; devlet işlerine karışmaması, mecliste ilan olunan kanunlara göre d davranması şartıyla tahta oturtuldu (1876). Atsız Beg, işaret etmeye çalıştığımız üzere (“Abdülhamid Han (=Gök Sultan)”, Türk Tarihinde Meseleler, 2. baskı, İstanbul 1977, s.108-114), “Sultan Hamid’i iyice anlamak için, onun tahta çıktığı zamanı iyi bilmek lazım”, der.

İlk yıllarda idari işlere bulaştırılmadı. 93 Harbi olarak anılan, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı da aslında onun iradesi dışında çıkmış ve malûm olduğu üzere bu harbin sonu, Türk milleti açısından hüsranla bitmişti. Buna rağmen ileriye dönük, pekçok girişimlerde bulunan Sultan Hamid, İstanbul ve Çanakkale boğazlarını tahkim ederek; buraların I. Dünya Savaşında geçilememesine aracı olmuştur.

İçeriden ve dışarıdan kendisine karşı pekçok suikast ve komplo tezgahlandıysa da, tam 33 sene Osmanlı Devletini, hem de çok kötü şartlar içerisinde, gayet mükemmel yönetti. Meşrutiyet ortamlarında meclise giren gayr-i Türk ve gayr-i Müslimlerin bütün uğraşmalarını boşa çıkararak, vatan topraklarının zahmetsizce elden çıkmasının önünü uzun müddet engelledi. Bu yüzden özellikle Yahudiler ve Ermeniler kendisine yönelik bir karalama kampanyası başlatmışlar ve buna bağlı olarak ne yazık ki, Türk milletinin tarih kitaplarında, gerçekler bilinip-bilinmeden “Kızıl Sultan” lakabıyla anılmışsa da; bugün Sultan Abdulhamid yüce Türk milletinin nazarında hak ettiği onurlu mevkiyi almıştır. Onun yapmak istediği, vatan evladını sonu belli olmayan harplerden uzak tutmaya çalışmak ve Osmanlı Devletinin tebası olan azınlıkları birbirlerine karşı kullanmak idi. Onun bu kurnaz politikası zamanın büyük ülkeleriyle, Siyonist ve Ermeni diasporalarını memnun kılmadığından, kendisine yönelik, işte bu bildik senaryolar uydurulmuş, Türk milletinin gözünden düşürülmeye çalışılmıştır. Ama bugün Türk milletinin büyük bir çoğunluğunda, Osmanlı padişahları arasında en sevilen ve hayırla yad edilenlerden birisidir.

Aslında devleti adına yaptığı işler sayılmakla bitmez. Belki de bu ülke ve devlet için en çok çalışan kişilerdendir. Açtığı okullar, hastahaneler, demiryolları ve deniz limanlarının ıslahı, kurdurduğu fabrikalar, hayratlar ve diğer mimari inşaatlarıyla örnek bir şahsiyettir.

31 Mart (1909) Vak’asında da gayet itidalli davranmış, Türk kanının dökülmemesi için azami gayret göstermiştir. Tahttan indirildikten sonra bile, hiçbir vakit hırsının kurbanı olmamış; iktidarı ele geçirmek için girişimlerde bulunmamış; 1918 ‘de sessiz sedasız vefat ederek, Çemberlitaş’taki türbeye gömülmüştür.

Durumuna göre, tarih her zaman insanları layık olduğu yere oturtur. Kimse zorla kahraman mevkiine oturtulamayacağı gibi, hain ya da kötü de yapılamaz. Sahte kahramanlar çabuk unutulur, hainler ise hafızalardan asla çıkmaz. Buna bağlı olarak millet elbet kendisi için gecesini gündüzüne katanı, varını yoğunu ortaya koyanı bağrına basar ve bu kişiler tarihin tozlu yaprakları içinde de onurla dikilirler. Bu geçmişte böyleydi, günümüzde böyle, gelecekte de böyle olacak. Abdülhamid Han bunun en güzel örneklerinden birisidir.
 

- Reklam -
- Reklam -

Orkun'dan Seçmeler

- Reklam -