Ana Sayfa 1998-2012 Türk Kıbrıs ve Atatürk

Türk Kıbrıs ve Atatürk

Türkleri hiçbir zaman sevemiyen Hıristiyan dünyası, Türkiye topraklarını Bizans olarak görmekte her zaman ısrarcı olmuşlardır. Bu görüş ne zamandan beri devam etmektedir? Büyük Hun İmparatoru Attila’nın, Büyük Selçuklu hakanı Alparslan Gazi’nin, çağ kapatıp çağ açan büyük Fatih Sultan Mehmed’in, Sevr’i batının yüzüne bir tokat gibi çarpan Büyük Atatürk’ün, Tarih öncesi gaspedilen büyük Turan Türk devletine ait topraklarını tekrar aslî sahibi Türk milletine kazandırdığından beri devam etmektedir.

- Reklam -

Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti, nerede kaybolmaya yüz tutmuş batık kilise varsa, nerede Bizans’a ait olduğu sanılan, tarihi değeri meşkûk, çökmüş bir duvar varsa, Türk milletinin öz hazinesinden milyarlar harcayarak yeniden restore edip, batılıların eline, sözde turizm adına uydurma tapu olarak sunarken, Adriyatik’ten Çin seddine kadar olan coğrafyanın büyük Tu ran devletine ait olduğunu niçin unutturmak istemektedir? Niçin okullarımızda tarih ve coğrafya kitaplarında bu konu işlenmemektedir?

Oysa ben çok iyi hatırlarım, ilk okuldaki, tarih kitaplarımızda büyük Turan devletinin haritaları vardı. Büyük Atatürk’ün vefatından sonra bu haritalar ders kitaplarından silindi, atıldı ve bugüne kadar da Atatürkçü olduğunu iddia eden hiçbir iktidar tarafından da ders kitaplarında yer verilmedi.

Büyük Atatürk’ün “Devleti ellerine teslim edeceğiniz insanların ırkını araştırın” vasiyetini de unuttuk. Devletimizi, Türk olmadığı için iftihar ettiğini utanmadan söyliyebilen bazı siyasilerin ellerine bıraktık. Dönme demedik, soy özürlü demedik, adını değiştirmiş devşirmelerin ellerine teslim ettik. Bunun adını da demokratik rejim koyduk.

Öyle bir demokrasi ki, Başbakan Tayyip Bey Kıbrıs’ı kuzu kuzu verebileceğini göze alarak, hıristiyan dünyasına yeşil ışık yakabiliyor. Kime rağmen? Türk milletine rağmen. Kime rağmen? büyük Atatürk’ün vasiyetine rağmen. Bakınız büyük Atatürk ne demişti? “Efendiler! Kıbrıs düşmanın elinde bulunduğu sürece bu bölgenin ikmal yolları tıkanmıştır. Kıbrıs’a dikkat ediniz. Bu ada bizim için çok önemlidir.”

Büyük Atatürk yeri ve zamanı geldiğinde neler söylemiştir. Emekli General sayın Erdal Yurdakul’un yayımlamış olduğu “Atatürk İnkilaplarının Kıbrıs’ta Uygulanması” isimli kitabının 7. ve 61. sahifelerinde de, şöyle demektedir.

“Kıbrıs’ta Türk dili sönmemelidir. Kıbrıs’ta Türk’ün sesi sönmesin. Kıbrıs Türk basınına maddî yardım yapınız…”

- Reklam -

Yine İstanbul emekli vali yardımcılarından Şevket Yurdakul, Prof. Manizade’nin “Kıbrıs Dün-Bugün-Yarın” isimli kitabının 19-23. sayfalarında yayımlanan anısında, Kıbrıs’tan Türkiye’ye göçün durdurulması için Atatürk’ün bizzat emir verdiğini, Türkiye’de ilk kez kurulan Kıbrıs Türk talebe birliğinin Atatürk’ün himayelerinde çalıştığını, Atatürk’ün emirleri ile Kıbrıslı Türk çocuklarının Türkiye’deki fakültelere kabul edildiğini açıklamaktadır.

1974 barış harekâtından ve KKTC kurulduktan sonra hangi müsbet adım atıldı? Hangi girişimci iş adamları dernekleri Kıbrısta hangi yatırımı yaptı? Hani önüne gelen iş adamları siyasetçiler, sözde kendilerini Atatürk’çü ilân ediyorlar ya…

Vay gidi sözde Atatürk’çüler vay. Vay gidi millî gelirden en büyük payı alarak Kıbrıs gecelerinin tadını çıkaran sözde Atatürkçüler vay… Ve çözümsüzlük çözüm değildir diye, bol keseden tavizler vererek, Kıbrıs Türk’ünü ve adayı ABD’nin ve AB’nin insafına terk edenler vay. Bütün bunların hesabı birgün elbet sorulacaktır. O gün pek uzakta sayılmaz…

Ne Mutlu Türk’üm Diyene

 

Orkun'dan Seçmeler

- Reklam -