Ana Sayfa 1998-2012 Türk Dil Kurumu'nda Gaspıralı Toplantısı

Türk Dil Kurumu’nda Gaspıralı Toplantısı

- Reklam -

Türk Dil Kurumu’nun düzenlediği “Gaspıralı İsmail Bey ve Dilde Birlik” konulu toplantı 14 Kasım 2001 günü kurum toplantı salonunda yapıldı. Toplantı, Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Şükrü Halûk Akalın’ın açış konuşmasıyla başladı. Daha sonra Atatürk Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Sadık K. Tural söz alarak, Türklüğün birleşmesine ve yükselmesine ömrü boyunca gayret sarf eden Gaspıralı’ya olan minnet borcunun kolay ödenemeyeceğini belirtti.

Toplantının açık oturum bölümü Prof. Dr. Zeynep Korkmaz’ın yönetiminde başladı. Açık oturuma dergimizin sahibi ve yazı işleri müdürü Altan Deliorman, Prof. Dr. Yavuz Akpınar, Yrd. Doç. Dr. Ferhat Tamir ve Dr. Necip Hablemitoğlu konuşmacı olarak katıldı.

- Reklam -

Prof. Dr. Yavuz Akpınar, Gaspıralı İsmail Beyin Türk diline bakışını açıkladığı konuşmasında, onun Türk lehçelerinin otak bir edebî dili hâline getirilmesi yolundaki gayretlerini anlattı.

Altan Deliorman “Gaspıralı’nın Fikir Dünyası” konulu tebliğinde, İsmail Beyin büyük Türk birliğinin alt yapısı olarak dilde ve kültürde birlik hareketini beşlattığını belirtti. Gaspıralı’nın hangi siyasî ve sosyal ortamdan etkilendiğini, fikirlerinin nasıl oluştuğunu, bu fikirleri yazmadaki yöntemini ve döneminin Türk aydınlarını nasıl etkilediğini açıklayan Deliorman, Gaspıralı’nın bütün Türklük ülküsünü savunan ilk fikir adamı, ilk Türkçü olduğunu ifade etti.

- Reklam -

Yrd. Doç. Dr. Ferhat Tamir, Gaspıralı İsmail Beyin, Kazak aydınları üzerindeki etkisini açıklayan bir tebliğ okudu. Tamir’in açıklamaları, Gaspıralı’nın en uzak Türk illerinde dahi dikkatle takip edildiğini, fikri etkisinin uzun zaman devam ettiğini gösteriyordu.

Son konuşmacı Dr. Necip Hablemitoğlu, İsmail Beyin dilde birlik amacını açıkladı, kızı Şefika Gaspıralı’nın çalışmalarını anlattı ve Gaspıralı’nın bilinmeyen fotofraflarını projeksiyonla gösterdi.

Toplantı, oturumum başkanı Prof. Dr. Zeynep Korkmaz’ın, konuşmaları özetleyen yorumu ile sona erdi.

(Ankara)
 

- Reklam -

Son Yayınlananlar

- Reklam -