Ana Sayfa 1998-2012 “Türk” Adı Halâ Tartışma Konusu!

“Türk” Adı Halâ Tartışma Konusu!

- Reklam -

Şu “kimlik” ve “Üst-Alt” lâflarından usandım ve herhalde okurlarım da usanmıştır. Tam da üzerinde bir yıldan fazladır çalıştığım ve nerdeyse bitirdiğim “Kimlik Şifresi” kitabımı yayıncılara sunmak üzereyken!

Onun için burada, Türkiye Türklerinin derdi hâline gelen “Türklük” konusuna değil, Türk Dünyasının “Türklük” anlayışındaki şaşkınlığı ele almak istiyorum. Kısaca.

* * *

- Reklam -

Soydaş ve kardeşlerimizden ayrı yaşayalı asırlar geçti; üstelik onların yurtlarını işgal eden emperyalist güçler (Ruslar, Çinliler, İranlılar), Türk “benlik” duygularını unutturmak için kolları sıvadılar. “Alt-Kimlik” olan bölge ve aşiret adlarını “millet” düzeyine çıkarmak yolunda gösterdikleri gayretleri az çok başarılı olunca, “Türk” adı sade Türkiye’dekilere aitmiş gibi bir bakış yaygınlaştı.

Kafkaslar’a ve Türkistan’a gidin, halkın, konuşmalarında sizi Türk, kendilerini Özbek, Kırgız filân olarak ifade ettiklerini hemen farkedeceksiniz. Daha geçenlerde Bişkek’te isyanlar başlayınca, yerel haberler, “Türk mağazaları da yağmalandı” diye sözettiler. Kastettikleri, Türkiye’den oraya gidip mağaza açmış Türkiyeli Türklerin işyerleriydi.

Yalnız onlar mı bu hatayı yaptı? Bizim gazeteler ve televizyonlar da haberi verirken “Türk işyerleri de saldırıya uğradı” sözlerini kullandılar! Kırgızlar Türk değilmiş gibi! Bence kasden değil, yanlış ifade alışkanlığından.

* * *

- Reklam -

Ama bu kardeş Cumhuriyetlerin başkanları Türkiye’ye geldiklerinde sık sık, “biz iki – veya birçok – devletiz, fakat bir milletiz” diye demeçler verirlerdi. İş bunun kimlik adına gelince aklımız karışıyor, dilimiz sürçüyor. Kızmayalım, ümitsizlenmiyelim, Türkçüysek, “Türk” isminin bize ait olan her yerde yerleşmesine, karınca kararınca çalışalım.

Devlet adında da “Türk” adının resmen yerleştirilmesi yönünde kampanya başlatılmalı. Kıbrıs’taki kardeşlerimizin adlarını “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti” şeklinde almaları gibi (Vaktiyle, Suriye’den ayrılan Hataylı Türklerin, Türkiye’ye katılmadan evvel kurdukları Cumhuriyetin adı da “Hatay Türk Cumhuriyeti’ydi).

Özetle, Türk soyluların kurdukları devletlerin üst kimliği “Türk” adıdır. Ama Türkiye’deki farklı soydan etnik gruplara göre TÜRK, üstkimlik meselesi değil, millet-devlet adıdır. Kafamızı iyice karıştırdılar durup dururken. İşimiz çok!

 

- Reklam -

Son Yayınlananlar

- Reklam -