Ana Sayfa 1998-2012 Turancılık ...izm değildir!

Turancılık …izm değildir!

Turancılık herhangi bir ideoloji veyâ herhangi bir sistemin adı değildir. Faşizm, komünizm, helenizm, liberalizm, sosyalizm veyâ kapitalizm cinsi cibilliyeti ne olursa olsun bütün … izmler hattâ demokrasi bile, birer ideoloji veyâ belli birer sistem olabilirler. Bu …izmlerin bâzıları bir milletin, bâzıları da bütün insanlık âleminin erişmek, eriştirilmek, kavuşmak, kavuşturulmak istendiği birer hedef de olabilirler. Hattâ insanlar bu hedeflere ulaştırılmak için zorlanabilirler de…

- Reklam -

İster milletleri, ister bütün insanlığı ilgilendirsin. bütün …izmler bir yaşanmamışı denemek, deneyin sonu iyi çıkarsa onu devâm ettirmek içindir. “Bütün insanlar böyle olsunlar” amacını güden bazı devletlerce denenmiş, başarılı olanlarının yanısıra, sonları hüsranla bitenler; de olmuştur. Kaldı ki başarılı görünenlerin de sonları henüz belli değildir.

Turancılık bütün …izmlerin dışında, sâdece dilek içeren bir düşüncedir. Turancılığa yakıştırılan pan-turanizm adı da, zaten bir izm olmayan Turancılık düşüncesinin mantık ve ruhuna uygun değildir. Zira Turancılık, yeni bir amaç olmayıp, tarih boyunca birkaç kez tahakkuk etmiş ve varolmuş bir gerçektir. İnsanlar; Türk, İtalyan, Arap, Güneş, Ay, Deniz, Çin, Belçika dendikçe nasıl bazı somut nesneleri anlıyorlarsa, Turan dendikçe de somut bir nesneden bahsedildiğini öğrenmeye kendilerini alıştırmak zorundadırlar. Turan’ın 21. yüzyılda gerçekleşmemesi için bir sebep yoktur. Turan, Türk’e atalarından mirâs kalan kalıtımdır ve bir seyr-i tabiîden başka bir şey değildir. İnsanlık tabiî olayları engelleyebllecek bir teknolojiyi henüz icât edememiştir ve Dünya durdukça da edemeyecektir.

Burada akla şu soru gelebilir: Madem ki Turan kalıtımdır ve engellenemeyen bir seyr-i tabiîdir de şu Turancı’lara ne oluyor?

Son zamanlarda Türklüğün akıl almaz tekâmülü karşısında BDT’nin ve özellikle Rusya’nın asıl korkularının, Batı Türkeli Türklerinin BDT ve Rusya’da yaşayan Müslüman nüfus üzerindeki etkisi ve Rusya’da hortlayan Turancılık korkusu olduğu yolunda duyumlar alınmaktadır. Burada tashihi gereken iki husus vardır. Birincisi Batı Türkeli Türklüğü’nün sadece Müslüman nüfusu değil, hangi dine mensûb olurlarsa olsunlar bütün Türk Dünyası’nı, yanı sıra tüm Dünya’yı etkilediğidir. İkinci husus ise şudur: Hortlamak, huzursuz ölünün sininden çıkarak yaşayanlar arasına karışması ve onlara dehşet saçmasıdır. Turan, ölmemiştir ki hortlasın, huzursuz bir insan ölüsü değildir ki hortlasın.

Gerek içeride ve gerekse dışarıda hortlak korkusuna kapılanlar, bu seyr-i tabiîyi engelleyemeyeceklerini bildiklerinden, her çağda olduğu gibi tahakkuku belki geciktirebiliriz çabasına düşecekler ve yeni birtakım ayak oyunlarına başvuracaklardır. İşte, “Turancı’lara ne oluyor?” sorusunun karşılığı da bu noktada verilecektir:

- Reklam -

Turancılar bu ayak oyunlarını, hatta icâbında 1944’den de pahalıya bozmak için yaratılmış serdengeçtilerdir.

Kerkük ve Musul, Batı Türkeli Türklerinin misâk-ı millî sınıları içerisinde olabilir. Ancak Türk’ün yaşadığı her yer, Türklüğün misâk-ı milli sınırları içindedir. Bu konuda Azarelili şair Profesör Doktor Nûreddin Rızâoğlu bir şiirinde şöyle demektedir:

ÜNVÂN

Sorma benden haralıyam
Bu suâlden yaralıyam
Sinem çalım çarpaz dağlı
Kalbi param paralıyam

Kapısız bir kafesdeyim
Ne farkı var haralıyam
Vatamında vatanımdan
Aralıyam aralıyam

- Reklam -

Birdir bana Bakû Tebrîz
İstanbul Ankara Gence
Türkistan’a söz gelince
Sakın sorma haralıyam

Harda Türk var aralıyam
Harda Türk var oralıyam

Tanrı Türkü’nü koruyacaktır.

Gelibolu, 17 Haziran 1998

Orkun'dan Seçmeler

- Reklam -