Ana Sayfa 1998-2012 TARİHTE BU AY-TÜRK YURDU DERGİSİ

TARİHTE BU AY-TÜRK YURDU DERGİSİ

24 Ocak 1911: Türkiye’de Türkçülük fikriyatının gelişmesinde çok önemli rolü olan Türk Yurdu Cemiyeti’nin yayın organı Türk Yurdu Dergisi yayınlanmaya başladı.

- Reklam -

18 Ağustos 1911 târihinde, Mehmet Emin (Yurdakul) önderliğinde, Ahmet Hikmet (Müftüoğlu), Ağaoğlu Ahmet, Hüseyinzâde Ali (Turan), Akçuraoğlu Yusuf ve Dr. Âkil Muhtar (Özden) beylerin katılımı ile Türk Yurdu Cemiyeti kuruldu. Türk Yurdu Dergisi, bu derneğin yayın organı idi. Dergi, ilk sayısında; “Türklüğe hizmet etmek, Türklüğe faideli olmak” emelinde olduğunu belirtiyordu. Derginin ilk sayısı 4, ikinci sayısı 3, üçüncü, dördüncü ve beşinci sayıları ikişer baskı yaptı. Bütün Türk dünyasında büyük ilgi ile karşılandı. Rusya gelişmelerden korktu ve derginin Rus Çarlığı’nın yönetimi altındaki bölgelere girişin i yasakladı.

Türk Yurdu Dergisi’nin ikinci sayısında şu açıklama vardı: “Türk Yurdu Dergisi’nin birinci sayısı, her taraftan rağbet gördü. Bu rağbet, halkımızda ve hususiyetle münevver gençliğimizde millî hissin sağlam ve ateşli olduğunu ispat ederek bizi çok sevindirdi.”

Türk Yurdu Dergisi, bazı yıllarda kısa ve uzun sureli kesintilere uğrayarak 1911 yılından günümüze kadar 7 seri hâlinde yayınını sürdürdü.

Birinci Seri: 24 Ocak 1911 – 15 Ağustos 1918 târihine kadar 14 ciltte toplam 161 sayı yayınlandı. İlk sayıda; Mehmet Emin (Yurdakul), Ahmet Hikmet (Müftüoğlu), Sadri Maksudi (Arsal), Ahmet Ağayef (Ağaoğlu), Yusuf Akçura’ın yazıları yer aldı.

İkinci Seri: Bu serinin birinci bölümü olan; 15 Mart 1923 – 15 Haziran 1923 tarihleri arasında yalnızca 4 sayı yayınlandı. İkinci serinin ikinci bölümü Ekim 1924’te başladı, 10 Nisan 1931 tarihine kadar devam etti. 8 yıl içerisinde, 12 ciltte toplam olarak 72 sayı yayınlandı.

Üçüncü Seri: 1942 – 1943 yılları arasında 15 günde bir olmak üzere 8 sayı çıkarılabildi.

- Reklam -

Dördüncü Seri: Temmuz 1954 – Haziran 1957 arasında, üç yıl içerisinde ayda bir olmak üzere 12 sayı yayınlandı.

Beşinci Seri: Mart 1959’dan Şubat 1968’e kadar 9 yıl içerisinde aylık olarak 72 sayı yayınlandı.

Altıncı Seri: 1970 yılının Mart ve Nisan aylarında yalnızca 2 sayı yayınlanabildi.

Yedinci Seri: 1987 yılından günümüze kadar yayınını sürdürüyor. Ocak 2009 tarihinde 257. sayısı yayınlandı. Türk Yurdu’nun Yedinci serisinin ilk 26 sayısı; İstanbul’da, İstanbul Şubesi tarafından yayınlandı. 27. sayıdan itibâren yayını Ankara’daki Genel Merkez üstlendi. 2003 yılında Türk Ocakları Merkez Heyeti adına Nuri Gürgür sâhipliğinde yayınlanan dergide yer alan yazı sâhiplerinin isimleri şöyledir: Nuri Gürgür, Prof. Dr. Ümit Özdağ, Yahya Akengin, Turhan Yörükân, Bayram Kodaman, Prof. Dr. Reha Oğuz Türkkan, Turgay Tüfekçioğlu, Prof. Dr. Orhan Kavuncu.

Türk Yurdu, uzun yıllar Türk gençliğine ve Türk aydınına millî bir ruh vermiş, onları millî ülküler etrafında kenetlemeyi başarmıştır. İlme, sanata, edebiyata ve kültüre büyük önem veren Türk Yurdu, bu yolda çalışan Türk Ocakları ile bütünleşerek ölümsüzleşmiştir. 93 yıl ayakta kalan Türk Yurdu, bundan sonraki 100 yıllarda da başarısını sürdürür inşaallah.

- Reklam -

(Oğuz Çetinoğlu, Açıklamalı Kronolojik Tarih Ansiklopedisi)

 

Orkun'dan Seçmeler

GEÇMİŞ ZAMAN İÇİNDE

Neler kaybediyoruz?

KİTAP DÜNYASI

- Reklam -