Ana Sayfa 1998-2012 TARİHTE BU AY : Prof. Dr. Muharrem Ergin Vefat Etti

TARİHTE BU AY : Prof. Dr. Muharrem Ergin Vefat Etti

06 Ocak 1995: Dil bilgini, eski Türk metinleri üzerindeki araştırmalarıyla tanınan Prof. Dr. Muharrem Ergin vefat etti. Doğumu: Günümüzde Gürcistan sınırları içerisinde bulunan eski Türk Yurdu olan Ahıska Bölgesi, 1923.

- Reklam -

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü 1947 yılında bitirdi. Bir süre öğretmenlik yaptıktan sonra 1951 yılında mezun olduğu fakültenin Eski Türk Dili Kürsüsü’ne asistan olarak girdi. 1963’te Doçent, 1971’de profesör oldu.

Ord. Prof. Dr. Reşit Rahmetî Arat ve Prof. Dr. Ahmed Caferoğlu gibi çok sağlam otoritelerce özenle yetiştirilmişti. Yalnız eğitim gördüğü alanla değil, Türk kültürü ile ilgili bütün konularda uzman ölçüsünde bilgi sahibi oldu. Tür k’e ait her mesele onu derinden ilgilendiriyordu. Çok düzgün konuşur, her cümlesinin mantık ve zekâ ürünü olduğu hemen anlaşılırdı. İyi hitab eder, tarafları uzlaştırır, problemleri çözülür hâle getirirdi.

Ahıska Türkleri’ndendi. Balıkesir’de bulunmuş, İstanbul’a gelmişti. Büyük zekâsı ile, filoloji ve lengüistik ekolü ilim adamlarının ünlü İstanbul şivesini ihmal ettiklerini, yeterince incelemediklerini, meselâ Çuvaş lehçesini ve Safranbolu ağzını bilen bir dilcimizin, İstanbul şivesi üzerinde pek de derinleşemediğini fark etmişti. İstanbul şivesinin asrımızın başlarında, Türklerin bütün zamanlarda ve bütün mekânlarda konuştukları en estetik ağız olduğunu kavramıştı. Bu konuda eserler vermeye, toplumu aydınlatmaya çalıştı. Verimli bir yazardı. Çok değerli öğrenciler yetiştirirken, değerli eserler bıraktı. Göktürk, Uygur, Azerî, Çağatay şivelerini iyi biliyordu. Orhun Âbideleri, Kitâb-ı Dede Korkut gibi Türk dilinin gerçek anıtlarını, Şecere-i Terâkime, Kadı Burhâneddin Dîvânı gibi mühim metinleri yayınladı.

Türkiye’nin Meseleleri adlı hacimli kitap, büyük bir fikir eseridir. Bu kitapta, 1970’li yıllardaki duruma göre Türk’ün problemlerini, çok mantıklı bir şekilde tasnif edip anlatmıştır. Türk Musikisi’ni savunan sayfaları dikkatle okunmaya değer bahislerden biridir.

Türk milliyetçiliğinin, Ziya Gökalp ve Atsız’dan sonra gelen, büyük fikir adamlarından biridir. Eğitim, kültür, politika alanındaki çalışmalarının büyük kısmı açığa çıkmamıştır. Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Başkanı olarak tanınmıştır. Devlet yapısındaki çarpıklıkları yetki, mantık ve cesaretle sunuşundan, bazı kişiler ürkmüştür. Parkinson belâsına yakalanıncaya kadar yılmaz, fikr-i tâkib sahibi bir mücadele insanı olarak, kültür tarihimizdeki yerini aldı. Tuna ile Lena arasındaki Türk illerinin bağımsızlığını sadece sarsılmaz bir imanla tahayyül ederek gözlerini kapadı. Mekânı cennettir inşallah.

Eserlerinden bâzıları: Türk Dil Bilgisi (1958), Osmanlıca Dersleri (1958), Dede Korkut Kitabı (İki Cilt) (1958), Orhun Âbideleri (1970), Oğuz Kağan Destanı (1970), Azerî Türkçesi (1971), Kadı Burhaneddin Divanı (1981).

- Reklam -

 

Orkun'dan Seçmeler

- Reklam -