Ana Sayfa 1998-2012 SOKAĞIN SESİ

SOKAĞIN SESİ

Ankara’daki “Cumhuriyete Sahip Çık” mitingi, bütün tahminleri aşan bir ilgiyle karşılandı ve kalabalık halk kitlelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Bu mitingin dikkat çekici tarafı, iştirakçilerin, birtakım kuruluşların organize etmesiyle değil, tamamen kendi tercihleri ile, gönüllü olarak katılmalarıydı. Anadolu kasabalarından, aralarında para toplayarak Ankara’ya kadar gelen ev kadınları, anasını babasını taşıyıp getiren yetişkin insanlar, otobüslerde zar zor yer bularak gece ayazında yola çıkıp bütün günü uykusuz ve ayakta geçiren öğrenciler… onların hepsi, ortak kaygıları dile getirmenin peşine düşmüşlerdi. Ellerinde Türk bayrakları ve protesto pankartları taşıyorlardı. Dimdik ve vakurdular. Hiçb r taşkınlığa ve tatsız olaya yol açmadan seslerini yükseltmeyi biliyorlardı. Bir tarafta (İstanbul’da) elli-altmış kişilik marjinal gruplar ortalığı ateşe verirken, vitrinleri parçalar ve polise taş atarken, bir tarafta (Ankara’da) milyonla şuurlu vatandaş duygularını ve görüşlerini efendice dile getiriyordu.

- Reklam -

Cumhuriyete Sahip Çık mitinginin belirli yönü her siyasî görüşten, her partiden, her inançtan insanın Tandoğan Meydanı ile Anıtkabir’de buluşmuş olmasıydı. Burada küçük ayrılıklar bir kenara bırakılmış, Cumhuriyetin temel değerlerine yönelen tehditlere karşı tek yumruk olarak birleşilmişti. Katılımcılar yürekten inanıyorlardı ki, büyük emeklerle ve fedakârlıklarla elde edilmiş çağdaş imkânlar ve haklar bugün her zamankinden daha büyük bir tehlikeyle karşı karşıyadır. Devletin temel yapısı alttan alta kaydırılmakta, sonu belirsiz bir zemine doğru çekilmektedir. Soygunlar, yolsuzluklar, haksızlıklar her yanı kaplamıştır ve bunların hepsi pervasızca icra edilmektedir. Doğruları ve gerçekleri söyleyenler cezalandırılmakta, baskıya uğramakta, sürgüne yollanmaktadır. Temiz insanlar, birtakım dalaverelerle, çirkin plânlarla gözden düşürülmeye veya sindirilmeye çalışılmaktadır. Böyle bir ortam, artık sadece mazlumların değil, herkesin tepkisini çekmeye başlamıştır. Cumhuriyete Sahip Çık mitingi, bu tepkilerin ilk göstergesi olmuştur.

Türkiye Cumhuriyeti, bugüne kadar pek çok badireyle karşılaşmış ve bunları yaşaya yaşaya değerli tecrübeler kazanmıştır. Fakat, günümüzdeki gibi bir büyük tehditle ilk defa yüz yüze gelmektedir. Evvelkilerde yabancı parmaklar seziliyor, düşman teşhis edilebiliyordu. Bu sebeple mücadelenin hedefi açıktı. İktidar, bu mücadelede milletin yanında ve önündeydi. Halbuki şimdi milletle iktidarı temsil edenler farklı mevkilerde bulunuyorlar. Mücadele zorlaşmıştır. Halk bunun için sokaklara dökülüp sesine duyurmaya, “Ben buradayım” demeye mecbur bırakılmıştır.

Yetkililer sokağın sesine kulak vermek zorundadır. Sabırlar taşmakta, meydanlar dolmaktadır. Bu gerçeği görmek istemeyenler, kabaran insan sellerini durdurmanın ne kadar zor olacağını iyi hesap etmelidir.

 

- Reklam -
- Reklam -

Orkun'dan Seçmeler

- Reklam -