Ana Sayfa 1998-2012 Silahlı Kuvvetler ve A.B.

Silahlı Kuvvetler ve A.B.

Harp Akademilerinde Ocak 2001 başındaki panelde Harp Akademileri komutanı sayın Org. Nahit Şenoğul ve Silâhlı Kuvvetler Akademisi komutanı sayın Tuğ. Gnl. Halil Şimşek’in başta sona katıldığımız endişe ve tesbitleri ve de yüreğimize su serpen açıklamaları (özellikle birileri tarafından gözardı edilmesine rağmen) geniş bir şekilde incelenmesi gereken konulardır.

- Reklam -

Özellikle AGSK dolayısıyla oluşan teknik konulardaki duyarlılığı v rgulayan TSK’nin haklı ve milletçe paylaşılan endişeleri üzerinde oluşturulmaya çalışılan spekülâsyonlara cevap mahiyetinde olmak üzere; Türk ordusu erinden subayına bir bütün olarak, AB’nin:

• Bölücülüğü destekleyen dayatmalarına;

• Kıbrıs ve Ege konularında, adaylığımızı bahane ederek Türkiye’nin kandırılmak istenmesine;

• Ermeni meselesinin yavaş yavaş hortlatılmasına;

• Türkiye’nin AB kapısında sürekli oyalanıp, AB’ne tek yanlı bağlanmasına;

• Türkiye’nin ve Türk insanının geleceğinin ipotek altına alınmasına;

- Reklam -

• “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Tek Bayrak; Tek Dil; Tek Vatan” düşüncesinin AB tarafından yıpratılıp yok edilmesine karşıdır.

Ne var ki bu kararlılığı bilen, gelişmeleri ve hassasiyeti yakınen izleyen Türkiye’deki AB lobisi ise her şeye rağmen “-AB’nin bütün bu isteklerini ne olursa olsun kabul edelim, karşı koymayalım, taviz verelim” diyor.

Böyle bir gelişmenin sonucu Türkiye’nin her şeye rağmen AB içine girmesi değil, AB güdümü altına kayıtsız şartsız girmesidir.

Tabiî ki kabul edilemez!..

Türk askeri AB’ne karşı değildir. Türk askeri, AB’nin Türkiye üzerinde hesaplar yapmasına karşıdır; Türkiye üzerinde bizim karar mekanizmasında olmadığımız, AB çıkarları doğrultusunda oyun oynanmasına karşıdır.

- Reklam -

 

Orkun'dan Seçmeler

Sınır Ötesi

EL KAVSÜ’L- HADÎD

- Reklam -