Ana Sayfa 1998-2012 “Satıyorum, üste para da veriyorum”

“Satıyorum, üste para da veriyorum”

Diyorlar ki: “Tüccar devlet olmaz. Devletin ekonomiden elini çekmesi lâzım. Sadece düzenleme ve denetleme göreviyle yetinmelidir.” Serbest piyasa düzeni bunu gerektiriyor ve biz de artık bu düzenin bir parçasıyız ya, böyle söylenince diyecek bir şey kalmıyor. Arkasından bir özelleştirme hummasıdır gidiyor. Sat satabildiğin kadar. Maksat devleti küçültmek (küçük düşürmek şeklinde anlaşılmamalı). “Millî kuruluşlar yok pahasına gidiyor” diyenler de “Özelleştirmeye karşıysan sosyalistsin” ithamıyla karşılaşıyorlar.

- Reklam -

İyi ama, rakamların dili baş ka türlü konuşuyor. Bize örnek gösterilen Avrupa ülkelerinde, devletin ekonomideki pay oranları şöyle: İngiltere’de yüzde 4l, İspanya’da yüzde 42, Hollanda ve Almanya’da yüzde 49, İtalya’da yüzde 50, Belçika ve Fransa’da yüzde 54, İsveç’te yüzde 62. Daha uzaklara bakalım: Avustralya’da yüzde 5l, kapitalizmin ağababası ABD’de bile yüzde 32.

Bize gelince: Devlet, ekonominin ancak yüzde 26’sında pay sahibi. Yani, hemen bütün Batı ülkelerinden çok daha özelci olmuşuz. Fakat, satmaya devam ediyoruz.

Peki, satıp ne kazanıyoruz? Bir de ona bakalım. Son yirmi yıl içinde l67 kamu kuruluşu özelleştirmişiz. Yani, yerli veya yabancı sermayeye satmışız. Bu satışlardan toplam 5,6 milyar YTL gelir elde etmişiz. Ama, satışlar bedava olmuyor. Bu iş için yeni kurumlar kurulmuş, müdürler, daire başkanları, şefler, memurlar tayin edilmiş, uzmanlar çalıştırılmış, reklâmlar yapılmış, bütün bunlar için de avuç dolusu para harcanmış. Harcanan miktar 7,8 milyar YTL. Bu demektir ki, özelleştirme furyasında birçok millî müessese bedavaya verildiği gibi, üstelik 2,2 milyar dolar da cepten harcamışız. Yani hazine, satışlardan bir şey kazanmamış, aksine zarar etmiş. Hazine demek, vatandaşların vergilerinin toplandığı yer demek. Şu hâlde, her Türk vatandaşının cebinden 700 dolardan fazla para uçup gitmiş. Devlete de bir şey kalmamış. Çok önemli kuruluşlar da elden çıkmış.

Bu işin neresinde akıl var? Bu aklı –veya akılsızlığı- bize kimler veriyor?

Ekonomide zaten küçüleceği kadar küçülmüş devlet payını büsbütün sıfıra indirmek için bu kadar uğraşmanın ve üstüne paralar harcamanın makul bir açıklaması var mıdır?

 

- Reklam -
- Reklam -

Orkun'dan Seçmeler

- Reklam -