Ana Sayfa 1998-2012 Rüyamda Halaçoğlu

Rüyamda Halaçoğlu

Türk Tarih Kurumu Başkanı Sayın Prof. Dr. Yusuf HALAÇOĞLU’NUN “Sözde Ermeni Soykırımı ” konusunda uzun yıllardır çalıştığı bilinir . Bir tarihçi olarak bu konuda araştırmalar yapması ve fikirlerini açıklaması büyük suçunu işlemiş olması, sayın HALAÇOĞLU’NUN, medenî batının !!! en medenî ülkelerinden!!! İsviçre tarafından Mayıs 2005 de kırmızı bültenle aranan kişi olarak ilân edilmesini gerektirmişti!!!. Batı dünyasının medenî yapısının !!! en ileri temsilcisi İsviçre kendine yakışanı yapmalıydı ve yaptı.

- Reklam -

Batının Fransa ve Belçika’dan sonra bir başka temsilcisi olarak İsviçre’nin de “Ermeni Soykırımı Yoktur” demek suçtur yönünde tutum alması İnsanlık için yüz karasıdır. Batının gerçek yüzünü bütün çıplaklığı ile ortaya koyan bu rezalet karar benim bilinç altımı öylesine derin olarak etkilemiş olacak ki artık rüyalarıma giriyor. Geçen gece bu konuda rüyamda gördüklerimi sizlerle bu yazıda paylaşmak istiyorum;

İsviçre’nin Türk Tarih Kurumu Başkanı Sayın Yusuf HALAÇOĞLU’NU. kırmızı bültenle aranan kişi ilân etmesi haberi Türkiye’de bomba gibi patlıyor . Öncelikle Hükûmetin bu konuda kendi Tarih Kurumunun Başkanına yapılan bu aşağılık soruşturma kararına karşı yaptığı sert açıklama batı dünyasının çirkin suratına patlayan tokat gibi Edirne’den Kars’a vatanın her köşesinde sevinçle ve alkışlarla karşılanıyor. Hükûmetimizin Türk bilim adamına bu sahip çıkışı yediden yetmişe tüm milletimizin göğsünü kabartıyor.

Batı dünyası bu olay ile ne kadar iki yüzlü, ne kadar barbar, ne kadar faşist, ne kadar anti demokrat ve ne kadar içten pazarlıklı olduğunu tüm insanlığa bir kez daha göstermektedir.

Bu aşağılık, iğrenç ve bir emsali daha dünyada zor görülen ön yargılı karar ile Sayın HALAÇOĞLU’NUN şahsında Türk milletini suçlu ilân etme gayretine duyulan öfke vatan sathında artan bir şekilde dalga dalga yayılıyor .

Konunun en etkili sahibi ise, böylesi konularda her zaman milletinin yanında olan şerefli Türk basını olup yapmakta olduğu millî yayınları ile başı çekiyor. TV kanallarında bu konuda yapılan tartışma programlarında başta İsviçre büyükelçisinin ve batının her yaptığının gönüllü avukatları olan bazı Avrupa muhiplerinin ( sevenlerinin), gazetecilerimiz karşısında düştüğü âciz durum görülmeğe değerdi.

Üniversitelerimiz yaptıkları açıklamalar ile Prof . Dr. Yusuf HALAÇOĞLU’NA sahip çıkmadaki birbirleri ile yarışları bir başka sevinç kaynağı idi . Bu haberleri dinledikçe millî devletimizin üniversiteleri ile iftihar ediyorum.

- Reklam -

Çoğunluğu TÜSİAD üyesi İş adamlarımızın özel uçakları ile Başbakanın ATA özel uçağının ardından İsviçre’ye bizzat gidip o ülkenin topraklarında Sayın HALAÇOĞLU’NA destek konuşması yapma kararı almaları tüm yurdu sevince boğdu. TV haberlerinde, İsviçre havaalanlarına Türk uçaklarının birbiri ardına inişini, uçaklardan çıkan başta Başbakanı, hükûmet üyelerini, danışmanlarını, millî konulara her zaman duyarlı iş adamlarımızı, holding başkanlarını, yazarlarımızı, sanatçılarımızı, gazetecilerimizi ellerinde Türk bayrakları ile görünce göz yaşlarımızı tutamıyoruz. Her olayda bir hayır vardır denir, bu olay da milletimizi tek yumruk olarak bir araya getiren bir sebep oldu.

Tarihine ve atalarına karşı yapılan bu haksızlık nedeniyle Türk milletinin şahlanışı karşısında İsviçre Devleti bir yanlış anlama olduğunu açıklayıp, yanlışlığı yapanları en kısa zamanda cezalandıracaklarını açıklıyor ….

Türk milletinin bu şahlanışı ve millî beraberliğinin kararlı göstergesi üzerine, bazı ABD eyalet parlamentoları, AB parlamentosu ve bazı batı ülkeleri parlamentoları “Ermeni Soykırımı” konusunda aldıkları tanıma kararlarını birbiri ardına iptal ediyorlar .

Bu olay üzerine milletimizdeki kendine gelme öylesine güzel gelişmelere sebep oldu ki … Meselâ Türk tarihinin kahramanları olan Nene Hatun, Şükrü Paşa, Koca Yusuf, Topçu Yüzbaşısı Mustafa Ertuğrul, Yahya Çavuş , Şerife Bacı….vb gibi yüzlerce şehit ve gazimizin sinema filimleri; Çanakkale, Balkan ve İstiklâl savaşlarının dizi filimleri yapılmakta , milletimiz artık TV kanallarında akşamları bu dizileri seyretmekte.

Sabah oluyor uyanıyorum. Gördüklerim rüya imiş.

- Reklam -

Milletlerin rüyalarını yani ülkülerini gerçekleştiren millî gayelerinin arkasında duranlar, bu uğurda sonuna kadar fedakârlık yapan inanmış insanlarıdır.

Türk milletini dünya ülkeleri arasında lâyık olduğu yere getirme ülküsü millî aydının görevidir.

 

Orkun'dan Seçmeler

- Reklam -