Ana Sayfa 1998-2012 Rauf Denktaş'a Armağan

Rauf Denktaş’a Armağan

Çetin bir devlet adamı, yaman bir mücahit Türk âleminin medarı iftiharı

- Reklam -

Rauf Denktaş’a Saygı

Turan Kültür Vakfı, Kıbrıs Türklerinin olduğu kadar, hemen bütün Türk Dünyasının medarı iftiharı, koca Türk Rauf Denktaş Bey’e ithafen bir armağan eseri Türk okuyucuların dikkatine sunmuş bulunuyor.

Türk Dünyasının mazi, hâl ve istikbaline damgasını vurmuş, sayılı birkaç kahramandan belki de en önemlilerinden biri hiç şüphesiz Kıbrıs Cumhurbaşkanı Sayın Rauf Denktaş Bey’dir.

- Reklam -

Emperyalist hedeflerin Denktaş Bey’e yöneltilmesinin belki de ilk ve en önemli sebebi, Türklerin Viyana’dan adım adım geri çekilip, mendil parçası kadar Anadolu yarımadasına hapsedilmelerinin ardından, , ilk defa güç kullanarak kendi vatan parçaları olan Kıbrıs’ın yarısını da olsa almış olmaları, bunun müsebbibinin de yılmaz irade, çetin bir mücadele ile Denktaş Bey’in eseri olmasıdır.

Armağan eserde, Denktaş’ın hayat hikâyesini kaleme alan Erol Cihangir, Kıbrıs Türk yurdunun varlığına dikkat çektiği tarihî ve millî hafızaya atıfta bulunarak Denktaş’ın dedesi Mehmet Bey’in ölene kadar dilinden düşürmediği “Osmanlı yamandı… Gittiler… Gittiler ama bir gün mutlaka gelecekler.” sözünden itibaren meseleyi kucaklıyor.

Bugüne kadar neşredilmiş, benzeri Armağan’ların sıradanlığı ve bilinegelen çalışmaların fevkinde bir mesai harcandığı belli olan “Denktaş Armağan”ında, kimi halâ yaşayan TMT kurucusu adsız kahramanlar olduğu gibi, kimi milliyetçi mücadele cephesinin hamiyetli Yakan Cumalıoğlu, Rıza Vuruşkan, Dursun Yıldırım gibi isimlere rastlıyoruz.

- Reklam -

Eser, sadece Denktaş’a ithaf edilmiş ve onunla ilgili değerlendirmelerden ibaret olmayıp, geçmişten bugüne Kıbrıs Türklerinin millî mücadele tarihi, bu tarihe zemin hazırlayan, tiyatrodan, Türk okullarına, matbuattan, folklora kadar bir dizi zengin değerlendirmeleri ihtiva ediyor.

Devlet Arşivleri Genel Müdür Yardımcısı ve gerçek bir arşiv uzmanı Necati Gültepe’nin “Kıbrıs’ın Tapu” senedi, yine bir başka arşiv uzmanı Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu’nun “Kıbrıs’ın alınmasından sonra Ada’ya Yapılan İskânlar.” adlı incelemeleri Türk ve yabancı okurların karşısına ilk defa bu eserle çıkıyor.

Armağanı çekici kılan bir başka husus ise, Kıbrıs pazarlıklarının yapıldığı şu günlerde, Kıbrıs’ın mevcut durumuna ilişkin, Prof. Dr. Hasan Köni, Prof. Dr. Eral Manisalı Beylerin güncel değerlendirmelerinin yer almış olmasıdır.

Değişik ilmî disiplinlerden gelen tarihçi, halk bilimci, siyaset bilimci, asker ve politikacılardan oluşan 42 farklı ilim ve fikir adamının makale ve hatıralarından oluşan Denktaş Armağanı’nı Yakan Cumalıoğlu ve Erol Cihangir titizlikle hazırlamışlardır. Konu hakkında tam bir başvuru kaynağı niteliğinde olan eser Turan Kültür Vakfı’ndan istenebilir.

(Tel: 0216- 333 22 98

Belgegeçer: 0216- 310 89 05)
 

Orkun'dan Seçmeler

Kitaplar

- Reklam -