Ana Sayfa 1998-2012 Özlediğim Vatan

Özlediğim Vatan

Bir vatan özlüyorum. Öyle bir vatan ki, orada insanlar tabiat kuvvetlerinin esiri değildir. Seller artık ölüm türküsü söylemiyor. Bataklıklar kurutulmuş, toprak yeşile kanmıştır. Halk, sıtmadan, trahomdan, veremden kırılmıyor.

- Reklam -

Bir vatan özlüyorum. Öyle bir vatan ki, orada gençlik, alnı hiç bir lekeyle kirlenmemiş, gözleri hiç bir ihtirasla kararmamış, boynu hiç bir kuvvetin önünde eğilmemiş bir kitle halinde hakkın ve adaletin zaferi için çarpışmaktadır. Orada, gençlik dertli Anadolu’nun muztarip Türk âleminin ümit kaynağıdır. Orada gençlik, mazlumların yardımcısı, zalimlerin hasmı, mukaddesatımızın bekçisi, ileri, kuvvetli ve büyük Türkiyenin yapıcısıdır.

Bir vatan özlüyorum. Öyle bir vatan ki, orada aile, dünyayı cennete olduğu kadar cehenne me de çevirebileceklerini bilen kadınların ilâhesi oldukları bir mâbeddir. Orada kadın bir süs eşyası değil, çocuğumuzun “ana”sı, evimizin “hanım”ı ve aşkımızın mihrabıdır. Orada kadın ileri hamlelerimizi köstekliyen bir engel değil, iyi hareketlerimizin teşvikçisi, büyük kalpli, yüksek ruhlu bir iyilik perisidir. Biz çamura batan hakları temize çıkarırken o, şefkatiyle, aşkıyla yolumuzu ışıklandırmakta, imanımızı kuvvetlendirmekte ve mücadele azmimizi artırmaktadır.

Bir vatan özlüyorum. Öyle bir vatan ki, orada insanlar, uğrunda ölünen toprak olan vatana mideleriyle değil, kanlarıyla, tarihleriyle, kültürleriyle bağlıdırlar. Orada maddeye tapılıp mânevî değerler inkâr edilmiyor. Orada amansız bir zümre veya sınıf mücadelesi yoktur. Orada sınıfların istismar ve diktatoryası reddedilmiş, kavga yerini tesanüt ve ahenge terketmiştir. Kin ve nefret yerine dostluk ve sevgi hâkimdir. Orada köylü, yırtık çarıktan, yamalı mintandan kurtulmuş, bir kelimeyle sefalet yenilmiş, tezatlar azaltılmış, hürriyet ve içtimaî adalet gerçekleşmiştir.

Bir vatan özlüyorum. Öyle bir vatan ki, orada dâva adamı olmak, namuslu hareket etmek aptallık sayılmıyor. Orada zalimler mazlum maskesi takamaz. Orada hak ve hürriyetlerimizin kaatilleri, hürriyet bayraktarı gibi görünemez. Orada vatan hainleri, hayatlarını vatana ve millete feda edenleri, vatana ihanetle itham edemez. Orada ayaklar altında çiğnenmesi gerekenler omuzlarda taşınamaz.

Bir vatan özlüyorum. Öyle bir vatan ki, orada demokrasi bir orta oyunu değildir. Orada kanun diye kanun diye kanunlar tepelenmiyor. Orada idareciler, halkın hizmetkârı olduklarını müdriktirler. Orada siyaset, Richard Coundenhove Kalergi’nin belirttiği gibi rakibini aldatmak, bir muahedeyi nakzetmek, bir dosta hıyanet etmek, müdafaadan âciz birisine saldırmak hassaları ile iftihar eden; kendilerini iyi ve fenanın, namus ile namussuzluğun, asaleti ruhiye ile denaetin üstünde tutan politika haydutlarının, gangsterlerin kavgası olmayıp, hile ile zafer kazanmaktan ise doğru davranıp mağlup olmak tehlikesini tercih eden; hasma karşı hürmetkâr davranan; nazik bir düşman, samimî bir dost, iş sahasında emin bir şerik ve her yerde sevimli bir arkadaş olan doğru, cesur, namuslu, âlicenap ve mert insanların, centilmenlerin işidir.

 

- Reklam -
- Reklam -

Orkun'dan Seçmeler

- Reklam -