Ana Sayfa 1998-2012 ORKUN SOHBETLERİ DEVAM EDİYOR

ORKUN SOHBETLERİ DEVAM EDİYOR

Orkun Vakfı tarafından düzenlenen Orkun Sohbetleri’ne Nisan ayı boyunca devam edildi.

- Reklam -

Ayın ilk toplantısı 2 Nisan 2005’te yapıldı. Bu toplantıda, Orkun Vakfı kurucusu ve Mütevelli Heyeti üyesi, araştırmacı-yazar Erk Yurtsever, “Atasözlerimizin Türk sosyal hayatına etkisi” konusunu ele aldı. Özellikle Divanü Lügati’t-Türk’te geçen atasözlerinin günümüze kadar yansımalarını belirten Yurtsever, bu atasözlerinden çeşitli örnekler de verdi.

Ülkemizin ünlü hekimlerinden, aynı zamanda şair, yazar ve fikir adamı olarak da tanınmış bul unan Cerrahpaşa Tıp. Fak. Öğretim üyesi Prof. Dr. Hüsrev Hatemi’nin sohbet konusu “Din ve Kimlik” idi. 9 Nisan 2005 günü gerçekleştirilen sohbette Prof. Hatemi çeşitli dinî inançların Türk toplumuna etkilerini dile getirirken, mezhep farklılıklarının ayrılık sebebi sayılmasındaki yanlışlık üzerinde de durdu.

16 Nisan günkü sohbetin konusu ise “Türkçülüğün spordan beklentileri” idi. Yine Orkun Vakfı’nın kurucularından ve Mütevelli Heyeti üyesi olan, araştırmacı-yazar Sami Yavrucuk, günümüzde önemli bir yeri olan spor alanında neler yapılabileceği üzerinde durdu. Beden Terbiyesi eski bölge müdürü olmanın deneyimiyle, sporda Türkçülüğün yararına gerçekleştirilebilecek spor faaliyetlerine dikkat çekti.

23 Nisan 2005 tarihi, TBMM’nin açılışının ve millî egemenliğin ilân edilişinin 85.yıldönümüne rastlıyordu. Bu münasebetle toplantının konusu da “Millî egemenliğin neresindeyiz?” şeklinde belirlenmişti. Konuşma, Sakarya Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Emin Gürses tarafından yapıldı. Gürses, bu konuda kendisine yöneltilen çok sayıda soruyu da cevaplandırdı.

Türkiye’de son zamanlarda görülen alabildiğine başıboşluk ve yozlaşma belirtileri, toplumun sağlığı ile ilgili ciddî endişeleri akla getiriyordu. Tanınmış bir ruh ve sinir hastalıkları uzmanı olan, Cerrahpaşa Tıp Fak. (E) öğretim üyesi Prof. Dr. Fevzi Samuk ilgi çekici tespitlerde bulundu. Sohbetin başlığı “Türkiye nereye koşuyor” olarak belirlenmişti.

Orkun Sohbetlerine her Cumartesi günü saat l4.00’ten itibaren devam edilmektedir. Orkun Vakfı’ndan yapılan açıklamaya göre, sohbetler Mayıs ayı boyunca da sürdürülecektir.

- Reklam -

 

Orkun'dan Seçmeler

- Reklam -