Ana Sayfa 1998-2012 Orhun Yazıtlarının Bugünkü Durumu

Orhun Yazıtlarının Bugünkü Durumu

Türkoloji alanındaki değerli çalışmaları ile tanıdığımız Dr. Cengiz Alyılmaz’ın beklenen eseri “Orhun Yazıtlarının Bugünkü Durumu” adıyla yayımlandı. Kitap büyük boy, ciltli, gömlekli, kuşe kâğıdına baştan başa renkli olarak basılmış. Çok sayıda fotoğrafla desteklendiği için bir nevi albüm niteliği de taşıyor. Yazıtların bugünkü durumu ile ilgili her türlü bilgiyi içermesi bakımından da bir benzeri yok. Kendi alanında ilk olma özelliğini koruyor.

- Reklam -

Eser, “Giriş” ve “Orhun Yazıtlarının Bugünkü Durumu” bölümleriyle başlıyor. Daha sonraki altı bölümde ise Köl Tigin, Bilge Kağan ve Tonyukuk yazıtlarıyla anıt mezarlar ının ve anıt mezardaki diğer eserlerin bugünkü durumları hakkında ayrıntılı bilgiler veriliyor.

Dr. Cengiz Alyılmaz, Moğolistan’da, l997-2002 yılları arasında yazıtlar üzerinde yaptığı araştırma ve incelemelerin sonuçlarını böyle bir eserle bilim dünyasına kazandırmış oluyor. Bu bakımdan çok değerli bir hizmette bulunduğunu söyleyebiliriz. Yazar, bu konudaki çalışmalarının bir bölümünü daha önce dergimizin bazı sayılarında yayımlamıştı. Şimdi, çalışmalarını bütünleştirerek hacimli bir kitap hâline getirmiş bulunuyor.

Eserde, yazıtlara ait en küçük bir ayrıntının bile ihmal edilmediği görülmektedir. Aşınmış yüzeylerin, kopan taş parçalarının, külliyelerden çıkarılan tuğla ve kiremitlerin fotoğraflarını dahi görmemiz bu suretle mümkün olabilmektedir. Çalışmanın dikkate değer bir yönü de, şimdiye kadar Köl Tigin ve Bilge Kağan yazıtlarının tepeliğinde yer alan tasvirin bir ejdere ait olduğu kabul edilmişken, Dr. Alyılmaz’ın, bunların kurttan süt emen çocuk tasvirleri olduğunu tespit etmesidir. Müellif, bu sonuca tepeliğinde gerçekten ejder tasviri bulunan Karabalgasun Yazıtı ile karşılaştırarak vardığını ifade etmektedir. Çok daha önce ve hayli uzak mesafede bulunmuş olan Bugut Yazıtı’nın tepeliğindeki çocuk emziren kurt motifine ilâveten, şimdi KölTigin ve Bilge Kağan yazıtlarında da aynı tasvirin bulunması, Türk destanlarına yeni mânâlar kazandıracak önemdedir.

Dr. Cengiz Alyılmaz, Türklük bilimine gönlüyle ve bütün benliğiyle hizmet etmenin mükâfatını, böyle bir esere imza atmakla görmüş oluyor. Kendisinin, gerçek ve ciddî bir bilim adamı olarak Türkoloji dünyasına daha nice eserler sunacağı ümidini de böylece güçlendiriyor. Bu çalışması dolayısıyla tebrikleri hak ediyor.

Orhun Yazıtlarının Bugünkü Durumu, Kurmay Kitap Yayın Dağıtım, Tel: 0312 430 09 87 – Faks: 0312 430 31 59. E-posta: kurmaykitap hotmail. com.

 

- Reklam -
- Reklam -

Orkun'dan Seçmeler

- Reklam -