Ana Sayfa 1998-2012 Orhun Türklük şöleni Kutlandı

Orhun Türklük şöleni Kutlandı

TÜRKÇE’nin Sevdalıları Gönüllü Toplum Kuruluşu Başkanı Mustafa GÜRBÜZ’ün yönetiminde düzenlenen Orkun Türklük Şöleni 30 Ekim Perşembe günü eski Türk Ocağı binasında yapıldı.

- Reklam -

Eski Millî Savunma Bakanı Sabahattin Çakmakoğlu Orhun Abidelerinin TÜRK dünyası ve Türkiye için önemini anlatırken ata yurduna yapmış olduğu ziyaret intibalarına da yer verdi.

Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Şükrü Halûk Akalın da “Orhun’dan Atatürk’ün Yazı Devrimine Türk Yazı geleneği ve uygulayımda fende yaşanan sorunlar”ı anlattı ve Türkçemizin bugün içine düştüğü yayın konuşmacılarındaki telâffuz yanlışları, millî “F” KLAVYE gereği ve Atatürk’ün harf inkılâbının önemi hakkında konuştu. Dinleyicilerin sorusu üzerine, ticarethane, dükkân, şirket tanıtım levhaları, tabelâları, yabancı dillerden alınan yanlış isimleri istilâ eden yabancı kelimelere karşı alınacak tedbirlerden söz etti.

EKAV-Eğitim ve Kalkınma Vakfı Başkanı Dr. Mehmet Hengirmen, “Türklük araştırmasına en büyük hizmeti yapan, bütün ömrünü Türklüğe adayan Dr. W. Radloff’un on ciltlik tercümesinin özetini vererek, “Asya’daki Türklerin Kökleri, Dilleri ve Halk Edebiyatı eserleri”ni anlattı.

Prof. Dr. Saadettin Gömeç ise en son 2003 yılı Kazı Heyeti Başkanı olarak çektiği Orhun Anıtları, barklar, balballar, heykeller, takılar, Ötüken vâdisi ve Moğolistan manzaralarının renkli saydam sunuşunu göstererek seyirci ve dinleyicileri mest etti. Perdeye düşen Kök Türk eserleri ve Orkun’da yapılan kazılar hakkında bilgi verdi.

Kemalist Atılım Birliği Başkanı Mete İzzet ÖZCANOĞLU da Orhun’dan Dumlupınar’a konulu çok faydalı konuşmasını yaptı.

Toplantının öğleden sonraki bölümünde Yılmaz Gürbüz, “Millî Şuur ve Orhun Anıtları” konulu konuşmasında Orkun’daki millî bilinci, Türklük sevgisini, Bilge Han ve Kültekin kardeşlerin birbirlerine bağlılıklarını feragat, sadakat, liyakat ve ehliyetin Çağrı-Tuğrul Bey, Alaaddin Bey-Orhan Bey misâllerinde de görüldüğünü ve böyle bir millî şuur birlikteliğiyle devletin güçlendiğini anlattı, sadece kan değil millî bilim, ülkü ve irfan kardeşliğinin ATATÜRK, F. Çakmak ve İ. İnönü misâlinde de görüldüğüne dikkatimizi çekerek bugünkü toplum, iktisat ve siyaset alanındaki bozulma ve çöküşü millî şuursuzluğa ve millî ahlâk yokluğuna bağladı.

- Reklam -

Daha sonra konuşan Prof. Dr. Mehman Musaoğlu da konusu “Azerbaycan’da Orhun Yayınları” olan bir tebliğ sundu.

Öğretim görevlisi Erkin İslâm’ın Tacikistan izlenimlerini anlatmasından sonra şölene Ankara Ticaret Odası başkanı Sinan Aygün tarafından verilen iftar yemeği ile son verildi.
 

Orkun'dan Seçmeler

- Reklam -