Ana Sayfa 1998-2012 Olaylar ve Yankılar

Olaylar ve Yankılar

Diplomatlarımızın Ermeni Katilleri

- Reklam -

Orkun Vakfı’nın 22 Nisan 2006 günü Çamlıca Kültür Merkezi’nde düzenlediği açık oturum, vakıf mütevelli heyeti üyesi Yakan Cumalıoğlu’nun yönetiminde yapıldı. İlk konuşmacı ODTÜ Tarih Bölümü üyesi Doç. Dr. Ömer Turan, Ermenilerin Osmanlı Devleti’nde işgal ettikleri yüksek makamları ve tarih boyunca Türk-Ermeni ilişkilerinin nasıl geliştiğini anlattı. Daha sonra, diplomatlarımıza karşı işlenen suikastlerin ve cinayetlerin konu edildiği sinevizyon gösterisine geçildi. Güray Değerli’nin hazırlayıp sunduğu sinevizyon davetliler tarafından ilgiyle seyredildi. Toplantının değerlendirilmesini yapan Yakan Cumalıoğlu da, Türk devletinin, kendisine ve mensuplarına yapılan saldırıları önleyecek güçte olduğunu belirterek yakın tarihimizden bu konuda örnekler verdi.

“Türkçülüğün Esasları”ndan Bugüne

Türkçülük Günü münasebetiyle Orkun Vakfı’nca tertiplenen toplantıya konuşmacı olarak İnönü Üniversitesi Sosyoloji Bilim Dalı öğretim üyesi Dr. Taner Tatar katıldı. Orkun Vakfı mütevelli heyeti üyesi Erk Yurtsever’in yönettiği toplantıda Dr. Tatar, Türkçülüğün daha çok tehdit odaklı konular üzerinde yoğunlaştığını belirtti. Buna karşılık, Türkçülüğün kendi gücünü merkeze alarak bunun çevresinde stratejiler geliştirmesinin daha doğru olacağını ifade etti. Bunun sonucunda tehditlere nasıl karşı konulacağının daha açık ve kolay olarak belireceğini söyleyen Taner Tatar, zamana uyum sağlamanın ve olayları bu açıdan değerlendirmenin önem taşıdığını ileri sürdü. Erk Yurtsever de, her konuda olduğu gibi Türkçülüğün de esas olarak kendi gücüne güvenmesinin ve bu güçten hareketle uy gulamalar yapılmasının isabetli olacağını belirtti.

Edebiyat Vakfı’nda

Türkçülük Günü

Türk Edebiyatı Vakfı (TEDEV)’de, Türkçülük Günü dolayısıyla bir toplantı düzenlendi. 3 Mayıs Çarşamba günkü toplantıyı, Vakıf Başkanı Servet Kabaklı bir konuşma ile açtı ve hayata veda etmiş Türkçüleri rahmetle andı.

- Reklam -

Dergimizin sahibi Altan Deliorman, Türkçülüğün tanımını yaparak başladığı konuşmasında, Türk milliyetçiliğinin başlangıçtan 1944’e kadar olan kısa tarihini anlattı. Deliorman, Türkçülüğün Fransız ihtilâli’nin sonucu olarak doğmadığını, köklerinin çok eskilere dayandığını örnekleriyle izah etti.

Daha sonra söz alan Sami Yavrucuk, 3 Mayıs 1944 olayına yol açan gelişmeleri belirtti ve o günlerde milliyetçilerin duyduğu rahatsızlığı bugün de aynı ölçüde bütün Türkçülerin duymakta olduğunu söyledi.

Toplantının son safhasında dinleyicilerin belirttikleri görüşler dinlendi ve sorular cevaplandırıldı. Bu arada söz alan Prof. Dr. Turan Yazgan, 1940’larda gelişen köy enstitüleri hareketinin planlı ve kasıtlı bir teşebbüs olduğunu, uygulamaların ise yanlış temellere dayandığını ifade etti.

“3 Mayıs Türkçüler Bayramı”

Ankara’da Kutlandı

- Reklam -

Ankara, Özel

“3 Mayıs Türkçüler Bayramı” Ankara’da büyük bir coşkuyla kutlandı. Dursun Cengiz ATAK, Salih DİLEK, Şükrü SERİMER ve Meriç COŞKUN tarafından tertiplenen geceye özellikle 1970’li yıllarda ülkücü hareketin içinde bulunan, mücadele veren ülkücü dernek, sendika, gazete, dergi ve siyasî parti yöneticileriyle üyeleri, eşleri ve çocuklarıyla katıldılar. 400 civarında katılımın gerçekleştiği kutlamalarda yine aynı heyecanla o günlerin dillerden düşmeyen marşları, Nihâl ATSIZ, N. Yıldırım GENÇOSMANOĞLU, Arif Nihat ASYA, Dilaver CEBECİ ve Yetik OZAN’ın destanlaşmış şiirleri okundu. 3 Mayıs 1944 olayları o günleri yaşayanlardan biri olan eski siyaset adamı Mehmet ALTINSOY tarafından anlatıldı. Millî oyun ekiplerimiz ve sanatçılarımızın katkılarıyla Türk Dünyası gezildi. Uzun yıllar birbirini göremeyenlerin karşılaşmaları sırasında çok duygulu anlar yaşandı. Yıllar saçlarını ağartmış ciltlerini kırıştırmıştı, ancak yürekleri ve heyecanlarında hiç kırıklık yoktu. Yılların vermiş olduğu bilgi birikimi ve tecrübe yüküyle süzülüp gelen o günün Türkçü gençliği, bugünün bürokratı, işadamı ve siyasetçisi daha vakur duruyor ve yüreklerinde eksilmeyen Türklük aşkıyla millet ve devlet için daha çok hizmetler verebileceklerini ortaya koyuyorlardı.

Orkun Ödülleri Prof. Saatçi ile

Arslan Alptekin’e verildi.

İzmir, Özel

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen ‘Orkun Ödül Töreni’ bu yıl da İzmir Büyük Şehir Belediyesi toplantı salonunda 3 Mayıs Türkçülük Günü ile birleştirilerek gerçekleştirildi. “Irak Türkleri ve Doğu Türkistan Türklerinin sorunları ve Dünya Jeopolitikasındaki Yeri” konulu konferansa konuşmacı olarak Prof. Dr. Suphi SAATÇİ ve Arslan Alptekin katıldı.

Konferansa Türk Dünyası Kültür ve İnsan Hakları Genel Başkanı Muzaffer ÇİÇEK, Irak Türkleri Derneği İzmir Şube Başkanı Timur TAŞ, KAMU-SEN İzmir 1 Nu.lı Şube Başkanı Adnan SARISAYIN, Şair-yazar T. Turan ATASEVER ile çok sayıda dinleyici katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Türk Dünyası Kültür ve İnsan Hakları Derneği 2. Başkanı Celal ÖCAL “Türkiye Cumhuriyetinin temellerinin yüksek Türk Kültürü ve Türk kahramanlığı ile atıldığını ve Türk milletinin Türklüğe ve Türk Milliyetçiliğine her zamankinden daha çok sahip çıkması gerektiğini ifade ederek AB politikalarının Türk insanını bunalttığını ve erozyona sebebiyet verdiğini söyledi.

Bu yılki Orkun ödülleri Prof. Dr. Suphi Saatçi ile ressam Enbiya Çavuş’a sunuldu. Celâl Öcal ile Abdurrahim Aydemir’e de Gökbayrak verildi. Orkun Dergisi adına ödülleri veren ve bir teşekkür konuşması yapan Hasan ORHAN, “Bugün Göz Yumduklarımız Yarın Bizlere Göz Açtırmayacak Olanlardır.” diyerek bir Doğu Türkistan atasözünü dile getirdi.

Irak Türkleri konusunda konuşan Prof. Dr. Suphi SAATÇİ Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin, Türkmeneli’nde yaşayan Irak Türkmenlerinin içinde bulunduğu sahipsizliğe çare bulamadığını, Türk dış politikasının Irak’ta insiyatifini tamamen kaybederek oradaki Türkmenlerin yalnız ve kaderleriyle peşmergenin ve ABD işgal güçlerinin saldırılarına maruz kaldığını ifade etti.

Prof. Saatçi, “Habur sınır kapısı kapatılmalı bunun yerine Telafer Türkmen bölgesini Türkiye ye bağlayacak yeni bir sınır kapısı açılmalıdır. Güçlü bir Türkiye de, ABD’nin, AB’nin ve diğer küresel unsurların karşısında dik durulduğu müddetçe kaim olur. Her türlü milliyetçiliğin serbest olduğu vatanımızda bir tek Türk milliyetçiliğine yasak ve kısıtlamalar getirilmektedir” diyerek sözlerini tamamladı.

Konferansın Doğu Türkistan ile ilgili bölümünde konuşan Arslan ALPTEKİN “Doğu Türkistan’da bugün estirilmekte olan Kızıl Çin devlet terörü geçmişin ve geleceğin insanlığa ibret ve utanç verecek en korkunç örneğini teşkil etmektedir.” dedi.

 

Orkun'dan Seçmeler

Toplumsal malzeme

Fethi Gemuhluoğlu

Bilinmeyen Türkatalar*

- Reklam -