Ana Sayfa 1998-2012 Milliyetçilik Geçmişinden Anılar"Mefkûre" Üzerine

Milliyetçilik Geçmişinden Anılar”Mefkûre” Üzerine

Orkun’un Ocak-Nisan 2002 sayılarında yayımlanan “Söndürülen Işıklar” ana başlıklı yazılarımızı okuma zahnetine katlanan okuyucularımızın ilgisini çekmiş olmalıdır. Türk Milliyetçiler Derneği’nin kapatılması dâvasında savcının ve bilirkişinin iddiaları, Mefkûre adlı yayın organındaki yazılarından âdeta cımbızla çekilip farklı anlamlar yüklenen cümlelere dayandırılmak istenmişti. “Sanık” konumundaki dernek yöneticileri ile avukatları da savunmalarında aynı yayın organından yararlanmışlardı. 04 Nisan 1953 tarihli Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesi ‘ilâm’ında da, Mefkûre’deki yazılardan alıntılar yapılıp özetle verilmiş ve bunların değerlendirmesi yapılmıştır. Mahkeme kararında sık sık sözü edilen Mefkûre’nin merak konusu olduğunu, kimi dostlarımızın bize ulaşan sorularından anladığımız için bu yayın organını da tanıtmaya ve onda çıkan yazıları okuyucularımızın bilgisine sunmayı düşündük.

- Reklam -

Mefkûre, başlığının altında “Türk Milliyetçiler Derneği yayın organı” sözü bulunan mütevazı bir haberleşme aracı idi. Fakat ona ad olarak büyük Türkçü Ziya Gökalp’ın, “ideal” karşılığı olarak, “fikir”den türettiği bu kelime seçilmişti.

Mefkûre’nin sahibi olarak “Türk Milliyetçiler Derneği Umumî Merkezi” gösteriliyordu. “Neşriyatı fiilen idare eden” olarak da 1-27 sayılarında Cevdet Kıraç’ın, 28-31. sayılarında Mehmet Ateşoğlu’nun adı verilmişti. Gerçekte ise gazeteyi, derneğin umumî kâtibi ve işlerin ustası olarak Erhan Löker yayıma hazırlıyordu. Son iki sayının sorumluluğunu da, yönetimde görevi kalmadığı hâlde sanırım o taşımıştı.

Mefkûre’nin ilk sayısı, tabloid denilen yarım gazete sayfası boyutunda olarak 20 Ekim 1951’de çıkarıldı. Dört sütunlu olarak yayımlanan gazete, tek yaprak, yani iki sayfadan ibaretti. Haftalık olarak çıkarılması plânlanmıştı. Tek yapraklı yayınlanış uzun süre devam etti. Sonradan birkaç sayısı iki yaprak, yani dört sayfa çıkarıldı. Zaten gazete, yayın hayatı boyunca 31 (otuzbir) sayı yayımlanabildi. Bunların 1-22. ve 24-26. sayıları tek yapraklı, 23. ve 27-31. sayıları iki yapraklı olarak çıkarıldı.

- Reklam -

Haftalık olarak yayınlamada da zaman zaman aksamalar oldu. 1-29. sayılarının çıkışı sırasında, iki kez birer hafta yayınlanamamasına karşılık, 30. sayısı 29. sayıdan ancak beş buçuk ay kadar sonra çıkabilmişti.

Bu ara verişte malî sıkıntılar yanında, derneğe bir “mürettiphane” kazandırılması düşüncesi de etkili olmuştu. Bu iş için şubelerden ve bazı milliyetçi kişilerden para yardımı sağlanmış ve mürettiphane 1952 yılının Kasım ayında çal ıştırılabilir duruma gelmişti. Bazı Ankara Şubesi üyelerinin gönüllü olarak çalıştığı bu tesis, Derneğin eski “Umumî Kâtib”i Erhan Löker’in unutulmaz çabaları ve fedakârlıkları ile kurulmuş ve faaliyete geçirilmişti. Rahmetli Löker, ki o sırada çiçeği burnunda bir avukat adayı idi, mürettiphanenin hurufatını ve öteki bazı gereçlerini İstanbul’a giderek bizzat satın almış ve Ankara’ya getirmişti. Bu getiriş sırasında kurşun-antimuan alaşımı hurufat paketlerini ve öteki metal gereçleri araçlara yüklerken hamal tutmamış, her defasında kendisi taşımıştı. Mağazadan iskeleye, iskeleden trene nakiller sırasında, o çok ağır koliler hep Löker’in sırtında araçtan araca aktarılmıştı. Ankara’da da trenden kamyonete ve dernek önünde kamyonetten alıp umumî merkezin bulunduğu ikinci kata nakil hep aynı fedakârlıkla gerçekleştirilmişti.

- Reklam -

Dernek umumî merkezinin bulunduğu Anafartalar Caddesi üzerinde Vakıf İşhanı’nın çatı katında kiralanan 4 metre karelik bir odacık mürettiphane yapıldı. Ankara’da satın alınan hurufat dolap ve kasalarının bir kısmı ile öteki gereçler oraya yerleştirildi. Böylece mürettiphâne çalışmaya hazır duruma geldi ve hemen Mefkûre’nin yeni sayısının Erhan Löker’in gözetiminde dizilmesine başlandı. Ne var ki, orada çalışanların hepsi gönüllü ve acemi oldukları için, dizgi işi istenen hızda yürüyemiyordu. Ayrıca, hurufatın önemli bir bölümü umumî merkezin bürosu olarak kullanılan odanın yarısını işgal ediyor, bazı yazıların dizilebilmesi için 2. kat ile 5. çatı katı arasında mekik dokunması gerekiyordu. Tabiî bir de orada gönüllü olarak çalışanların ayırabilecekleri zaman sorunu vardı. Mürettiphanede çalışan bu gençler ya öğrenci, ya da benim gibi memur idiler. Bundan dolayı orada ancak akşamları çalışılabiliyordu. Mefkûre’nin bu şartlarda hazırlanan 30’uncu sayısı 20 aralık 1952’de, dört sayfa olarak yayımlanabildi. Ardından dizimine başlanan 31. sayı ise ancak üç hafta sonra 10 Ocak 1953’te çıkarılabildi. 32. sayının yazıları ve dizili hurufatı ise, 21 Ocak 1953’te vukubulan “kapatma” baskını sonucunda, dizgi tezgâhları üzerinde kaldı.

20 Ekim 1952 ile 10 Ocak 1953 arasında 31 sayı yayımlanan Mefkûre’nin, uzun süre tek yapraklı olarak çıkabilmesine rağmen, oldukça zengin bir ‘muhteva’sı vardı. Tabiî “Şubelerden haberler” bunlar arasında önemli bir yere sahipti. Ayrıca, çok sayısında Umumî Merkez’in şubelere gönderdiği “tamim”lere de yer veriliyordu. Gazetenin yeni milliyetçi yayınların kısaca tanıtıldığı bir “Kitap köşesi” de vardı. Son sayılarında, Türk Milliyetçiler Derneği ile ilgili yorum ve haberlere yer veren yazılardan alıntılar da “Gazeteler arasında” başlığı altında verilmeye başlanmıştı. Bunlarda daha çok yerel basından alıntılar veriliyordu.

Mefkûre’de bunlar yanında yazılar da yayınlanıyordu. Her sayısında sayıları birden üçe kadar değişen yazılar bulunmakta idi. Bunlar kısa fakat özlü ve verdiği bilgiler bakımından ilgi çekici yazılardı. Yayımlandığı süre içinde 19 yazarın 50 yazısı yayımlanmıştı. “Mefkûre” imzalı bir yazı ile umumî Merkezin yayımladığı üç bildiri de eklenince bu sayı 54’e çıkıyor. Bunların bir listesini aşağıda sunuyoruz.

Mefkûre’de yayımlanan yazılar:

Arık, Remzi Oğuz, “Tepki”, 30 (20 Aralık 1952), 1,3.

Arık, Remzi Oğuz, “Türk Milliyetçiler Derneği”, 23 (29 Mart 1952), 1,2.

Ateşoğlu, Mehmet, “Mehmet Emin Yurdakul”, 14 (19 Ocak 1952), 1,2.

Ateşoğlu, Mehmet, “Türk seciyesinin büyük timsali Kâzım Karabekir Paşa”, 15 (26 Ocak 1952), 1,2.

Ateşoğlu, Mehmet, “Plevne ve ruhu”, 10 (22 Aralık 1951), 1,2.

Ateşoğlu, Mehmet, “Türk Milliyetçiler Derneği’nin kuruluşu”, 23 (29 Mart 1952), 3,4.

Ateşoğlu, Mehmet, “Türkçü ve milliyetçi Namık Kemal”, 7 (01 Aralık 1951), 1.

Atsız, “Devletimizin kuruluşu”, 28 (10 Mayıs 1952) 1-3.

Atsız, “3 Mayıs”. 27 (3 Mayıs 1952), 1.

Bilgiç, Said, “Hakikî dâva adamı ümitsizliğe düşmez”. 30 (20 Aralık 1952), 1,4.

Bilgiç, Said, “Hürriyet ve İstiklâl Günü’nde”. 30 (20 Aralık 1952), 2-3, 31.

Çankaya, Ali, “Türk Milliyetçiler Derneği niçin lûzumludur”, 23 (29 Mart 1952), 2.

Çankaya, Ali, “Ziya Gökalp’ın ölüm yıldönümünde…” 3 (03 Kasım 1951), 1,2.

Gözler, Hamidoğlu H. Fethi, “Cemiyetlerin bekası yönünden meslek ahlâkının önemi”, 19 (01 Mart 1952), 1,2.

Gözler, Hamidoğlu H. Fethi, “Mefkûre nasıl karşılandı?”, 7 (01 Aralık, 1951), 2.

Gözler, Hamidoğlu, H. Fethi, “Millî meselelerden: Okuma itiyadı”, 27 (03 Mayıs 1952), 1,3.

Gözler, Hamidoğlu, H. Fethi, “Namık Kemal ruhu”, 21 (15 Mart 1952), 1-2.

Gözler, Hamidoğlu, H. Fethi, “Vazife ahlâkı”, 16 (02 Şubat 1952), 1,2.

Karamağaralı, Halûk. “Ayasofya”, 27 (03 Mayıs 1952), 1,3.

Karamağaralı, Halûk. “Başbakan Adnan Menderes’e açık mektup”. 28 (10 Mayıs 1952), 1,4.

Karamağaralı, Halûk. “Biz bize”. 23 (29 Mart 1952), 1,4.

Karamağaralı, Halûk, “İlk adım”, 1 (20 Ekim 1951), 1.

Karamağaralı, Halûk, “Büyük vazife”, 4 (10 Kasım 1951), 1.

Karamağaralı, Halûk, “Üniversite gençliğine açık mektup”. 31 (10 Ocak 1953), 1,3.

Kırzıoğlu, M. Fahrettin, “Ziya Gökalp’ın doğum tarihi”. 25 (12 Nisan 1952), 1,2.

Korkut, Şaman, “Tarihin ne garip cilvesidir ki”. 19 (01 Mart 1952), 1.

Löker, Erhan, “Tuğcuoğlu’nun arkasından”,. 10 (22 Aralık 1951), 1.

Löker, Erhan, “Türkçülüğün dünya görüşüne doğru denemeler: 1, Türkçülükte yeni mefhumlar ve sistemcilik.”. 8 (08 Aralık 1951), 1,2.

Löker, Erhan, “Türkçülüğün dünya görüşüne doğru denemeler: 2, Türkçülüğün sistemleşmesinde ilim zihniyeti”. 9 (15 Aralık 1951), 1,2.

Löker, Erhan, “Türkçülüğün dünya görüşüne doğru denemeler: 3, İdeoloji nedir?..” 11 (29 Aralık 1951), 1,2.

Löker, Erhan, “Türkçülüğün dünya görüşüne doğru denemeler: 4, İki devir”. 12 (05 Aralık 1952), 1,2.

Löker, Erhan, “Türkçülüğün dünya görüşüne doğru denemeler: 5, Dünya görüşü anlayışı”. 13 (12 Ocak 1952), 1,2.

Löker, Erhan, “Türkçülüğün teşkilâtlanması”. 6 (24 Kasım 1951), 1,2.

Mefkûre, “Gençlik ve spor bayramı”,. 29 (24 Mayıs 1952), 1,4.

Orkun, Hüseyin Namık, “Aşağılık duygusu”, 18 (23 Şubat 1952), 1,2.

Orkun, Hüseyin Namık, “Bir Nisanın mânâsı”. 23 (29 Mart 1952), 1,4.

Orkun, Hüseyin Namık, “Lâfla milliyetçilik olmaz”. 20 (08 Mart 1952), 1.

Orkun, Hüseyin Namık, “Millî benliğe doğru”. 21 (15 Mart 1952), 1.

Orkun, Hüseyin Namık, “Türk ahlâkı”. 22 (22 Mart 1952), 1,2.

Orkun, Hüseyin Namık, “Türk gençliği mefkûre yolunda”, 17 (16 Şubat 1952), 1.

Özbayoğlu, Reşat, “Türk ruhu ve Türk Milliyetçiler Derneği”. 24 (05 Nisan 1952), 1,4.

Özdemiroğlu, Kaya, “Bir Konferans münasebetile”. 17 (16 Şubat 1952), 2.

Özdemiroğlu, Kaya, “3 Mayıs”. 29 (24 Mayıs 1952), 3.

Özyıldırım, Bekir Sıddık, “Birleşirken”. 11 (29 Aralık 1951), 1.

Savaşçı, Abdullah, “Kırıkkale Şubesinin tertip ettiği Kore Gününde intibalar”. 19 (01 Mart 1952), 1,2.

Sefercioğlu, Necmeddin, “İlk hamle”. 1 (10 Ocak 1953), 2.

(Toplu), Topallıoğlu Abdühâdi, “Arkadaşlara çalışma sahaları”. 11 (29 Aralık 1951), 1,2.

(Toplu), Topallıoğlu Abdülhâdi, “Türk maarifi mensuplarına şükran”. 17 (16 Şubat 1952), 2.

Türk Milliyetçiler Derneği Umumî Merkezi, “Türk milletine beyanname”. 26 (26 Nisan 1952), 1.

Türk Milliyetçiler Derneği Umumî Merkezi, “Türk milletine beyanname”. 30 (20 Aralık 1952), 4.

Türk Milliyetçiliği Hazırlık Toplantısı Başkanlığı, “Türk milliyetçilerinin kongresine doğru”. 4 (10 Kasım 1951), 1,2.

Uygur Ali, “Türk Milliyetçiler Derneği sarsılamaz”. 30 (20 Aralık 1952), 1,3.

Ziya Gökalp, “Mefkûre nedir?”. 2 (27 Ekim 1951), 1,2.

Ziya Gökalp, “Mefkûrenin hârikaları”. 1 (20 Ekim 1951), 1,2.

Ziya Gökalp, “Türk mucizesi”. 5 (17 Kasım 1951), 1,2.
 

Orkun'dan Seçmeler

- Reklam -