Ana Sayfa 1998-2012 Millî timsalimiz bayrak

Millî timsalimiz bayrak

“Bayrak, bir milletin varlığının timsalidir; şerefinin, namusunun, âbidesidir, tarihimizin hâtırasıdır. Bayrak, kumaşı arşınla ölçülen ve para ile satın alınan şey değildir; sakın onun kıymetini pamuk, yün, keten, ipek olmasında aramayınız. Onun kıymeti, temsil ettiği Türk milletindedir. Türk bayrağı, Türk millet i demektir. Onu atalarımız yüzlerce asırdır ayaklar altında ezdirmediler; biz onu daima şanlı, daima yüksek olarak aldık; çocuklarımıza, çocuklarımızın çocuklarına, kıyamete kadar hep böyle kanımız kadar kırmızı, alnımız kadar ak, lekesiz, pürüzsüz bırakacağız”.

- Reklam -

Garp milletinin bayrakları, Hristiyanlıktan müteessir olarak, ekseriyette haçlıdır. Meselâ İngiliz bayrağı beyaz zemin üzerine St. George’un kırmızı haçını temsil ederdi. Bugünkü İngiliz bayrağı, bu kırımızı haçla, mavi zemin üzerine beyaz kutru St. Andrew haçından ve İrlanda’nın kırmızı kutru St. Patrick haçından mürekkeptir. İsviçre bayrağı, kırmızı zemin üzerine beyaz haçtır.

Türk bayrağının tarihi yüzlerce asır evvele dayanır. Türk’ün gök bayrağı dünyaya ün salmıştır. Türk, timsalini göklerden almayı tercih etmiştir. Pek eski zamanlarda bile Türk yeni doğmuş hilâli bayrağında kendi varlığının timsali olarak kullanmıştır.

Aliseydi OĞUZTÜRK

(Malatya)

 

- Reklam -
- Reklam -

Orkun'dan Seçmeler

- Reklam -