Ana Sayfa 1998-2012 Millî Eğitime Yeni Klavuz

Millî Eğitime Yeni Klavuz

Cumhuriyet hükûmetlerine (özellikle de şimdiki hükûmete) yol gösterme ve akıl verme gibi “görev”leri gönüllü olarak üstlenen TÜSİAD, son olarak millî eğitimi de yönlendirme çabalarıyla dikkat çekiyor. Sanayici ve işadamlarının kulübü olan TÜSİAD, düzenlediği basın toplantısı ve internet duyuruları ile, liseler için coğrafya kitabı hazırladığını ilân etti. Bu kitap “çağdaş”, yani millî eğitim ders kitabı programına aykırı imiş. Ama, yine de yardımcı ders kitabı olarak okutulması için Talim ve Terbiye Kurulu’ nun tavsiye kararı vermesi gerekiyor. Bunu sağlamak için de, TÜSİAD heyeti, Cumhurbaşkanı ve Başbakan ile görüşerek kitabın onlara tanıtımını yaptı. Bu suretle, Talim ve Terbiye Kurulu üzerinde siyasî baskı oluşturmaya çalıştı. Herkes için geçerli olan yol, basılmış kitabın Talim ve Terbiye Kurulu’na dilekçe verilerek tavsiye kararı istenmesidir. Hiçbir kitap yazarı, eserini önce Cumhurbaşkanı ve Başbakana sunmuyor. Usûl dışı bu girişim kuşku uyandırıcı.

- Reklam -

Anlaşılan TÜSİAD, lise ders kitaplarına merak salmış, şimdi de tarih ve felsefe kitapları hazırlatıyormuş. Bunları yüzbinlerce bastırarak parasız dağıtma planları yapıyormuş. Hattâ, ders programlarının, hazırlatılan bu kitaplar doğrultusunda değiştirilmesi bile isteniyormuş.

TÜSİAD’ın iktisat, muhasebe, matematik derslerine itibar etmeyip, sosyal bilimler alanına yönelmesi çok dikkat çekici, Bu kuruluş mensuplarının son zamanlardaki globalcı ve gayrimillî girişimleri gözönüne aldığında, aynı görüşlere göre ders kitapları hazırlatması, yetişecek yeni nesillere globalcilik fikrinin aşılanması anlamına geliyor. Bundan sonraki adımın, Türk iç ve dış siyasetinin globalizm esaslarına göre düzenlenmesi yolundaki girişimler ollacağı anlaşılıyor.

TÜSİAD bu gücü nereden alıyor, bu cüreti nasıl buluyor? Perde arkasında hangi güç odakları var? Hükûmet onlardan niçin çekiniyor? Bütün bu soruların cevaplarını aramak zamanı artık gelmedi mi?

- Reklam -

TÜSİAD’ın ders kitapları üzerinde ayrıca durmak da bizim görevimizdir. Bunu memnuniyetle yapacağız.
 

Orkun'dan Seçmeler

- Reklam -